Gå vidare till innehåll


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Miljö

Samsung tar sitt miljöansvar i
hela sin verksamhet till förmån
för det globala samhället.

Ansvarsfull försörjningskedja och livscykel
på produkten
Samsung är stolt över att ha starka principer och tydliga riktlinjer för att skydda miljön och samtidigt också regelbundet utvärdera partners leverans av råvaror på sina arbetsplatser och åtgärder för miljöskydd.
Ansvarsfyllda
produkter
Genom att utnyttja miljövänliga processer och teknik, delar Samsung sin gröna ledarskapsvision med både anställda och konsumenter.
Samsung CSR ger hopp för barnen
Ansvarsfull
fastighetsförvaltning
Samsung skyddar miljön genom sina gröna aktiviteter, som minimerar energiförbrukningen och minskar koldioxidutsläppen.