Gå vidare till innehåll


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Hälsa och medicin

Samsung försöker adressera behoven
för att förbättra den friska livslängden
med konvergensen av IT-teknik.

Leder ett längre
och friskare liv
Människor lever längre och Samsung använder teknik för att skapa personliga och effektiva hälsolösningar så längre år gäller kvalitet, inte bara kvantitet.
Möta unika
behov
Samsung utvecklar innovativa produktlösningar för att möta de unika behov och förbättra livet för de handikappade.

svårtillgängliga
samhällen
Samsung säkerställer att avlägsna och svårtillgängliga samhällen har tillgång till hälso -och sjukvård genom att tillhandahålla akutmedicinsk teknik.