Gå vidare till innehåll


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual
Överbrygga
den digitala skillnaden
i Afrika
Överbrygga den digitala skillnaden i Afrika
Komma över
miljöbegränsningar och
skapa en bättre framtid
Komma över miljöbegränsningar och skapa en bättre framtid

Välj här för att få mer information om Samsungs regionala program.

Samsung är engagerade i att förbättra användningen av teknik i utbildningen och tillämpa anställd
expertis för att stärka ungdomar runt om i världen.
Utbildning
Samsung förser anställda och lokalbefolkning med medel för att uppnå sina mål och förbättra deras samhälle.
Anställning och samhälle
Miljö
Samsung tar sitt miljöansvar
i hela sin verksamhet till förmån för det globala samhället.
Samsung försöker adressera behoven för att
förbättra den friska livslängden med konvergensen av IT-teknik.
Hälsa och medicin