Kommunikation och engagemang

Vi tror på transparent och öppen kommunikation

Bild för sidan Kommunikation och engagemang

Varje år fastställer Samsung Electronics miljöledningsstrategier och -mål. Vi tillkännager våra miljöledningsinitiativ i detalj, inklusive växthusgasutsläpp, information om miljövänliga produkter, CSR-miljöaktiviteter och kommunikationsprogram med intressenter. Dessutom erbjuder vi en rad olika kommunikationskanaler genom vilka alla inblandade snabbt kan hitta den information de behöver och enkelt förstå den. Miljösektionen på Samsung.com är ytterligare ett sätt för oss att kommunicera med olika specialister baserat på en metodologi (materiality analysis) som sätter prioriteter för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vi leder kampanjer för att framhäva vikten av miljön

Från miljöutbildning för framtida generationer till deltagaraktiviteter för konsumenter, leder Samsung Electronics en rad olika miljökampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet om vikten av miljön samt bygga ett bredare samförstånd.

PlanetFirst Green School ordnades för att hjälpa framtida generationer, våra barn, att förstå vikten och värdet av miljön. Barnen som deltar i programmet lär sig att hantera miljöfrågor på ett mer åtkomligt sätt genom att lära sig om teorierna bakom ny och förnybar energi och genom att göra självdrivna ficklampor. Green School har hållits regelbundet sedan 2015 och har hyllats för sin utmärkthet genom utmärkelser som miljöministeriets utbildningscertifiering. År 2017 tog vi fram ett onlineprogram för att låta fler studenter delta.

Foto som deltar i PlanetFirst Green School

Sedan 2015 har vi årligen klimattävlingen Climate Superstars Challenge för ungdomar i Nordamerika. Barnen går på miljövänliga utflykter som att besöka sin lokala återvinningsanläggning och lär sig vikten av Energy Star-certifierade produkter och att återvinna elapparater. Som en del av processen lär de sig inte bara hur viktig miljön är utan specifika sätt att skydda den. Grupperna med bäst resultat får priser för att uppmuntra sin entusiasm för miljön.

Foto av ungdomar som deltar i Climate Superstars Challenge i Nordamerika

År 2017 hölls Earth Hour av Världsnaturfonden (WWF), och Samsung Digital City (Samsung Electronics arbetsplats i Suwon) och 51 globala försäljningsdotterbolag deltog i evenemanget Turn Off Your Light. Från besparingarna på el och Samsung Electronics företagsmedborgarfond donerade vi 1 400 LED-lanternor till ett område i Indonesien med strömbrist.

Foto av Sydkoreanska arbetsplatser som deltar i ”Turn Off Your Lights”

Vi engagerar oss aktivt i globala initiativ

Initiativen lanseras världen över för att främja hållbarhet bland de snabba förändringar som jorden och miljön genomgår. Samsung Electronics stöttar sådana rörelser och engagerar sig i att skydda de värderingar de står för. Här är några av initiativen vi deltar i:

Logobild för CDP, RBA och CEM

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP samlar in och publicerar hur olika företags verksamhet påverkar klimatförändring. Dessa publikationer har gjort att Samsung Electronics har fått det högsta betyget, Leadership A, sju år på raken från 2010 till 2016.

Responsible Business Alliance (RBA)
Som en medlem av RBA följer Samsung Electronics RBA-uppförandekoden samt alla standarder för miljö, hälsa, säkerhet och arbete som en del av hur vi styr våra arbetsplatser och leverantörer. Alla leverantörer som gör affärer med Samsung Electronics kontrollerar regelbundet sin verksamhet baserat på RBA:s kriterier för att identifiera problem och åtgärda dem.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Som undertecknare av Clean Energy Ministerial, ett globalt forum för att främja policyer och dela bästa praxis för att påskynda den globala övergången till ren energi, åtar sig Samsung att minska växthusgasutsläpp (normaliserat per försäljning) från våra globala anläggningar med 70 procent baserat på nivåerna från år 2008 samt att alla våra globala tillverkningsanläggningar ska ha certifieringen ISO 50001.


Ingen röst är för liten för att förespråka miljön.
Du kan kontakta oss via e-post (eco.sec@samsung.com) om du har några frågor eller kommentarer om Samsung Electronics miljöpolicyer.

Foto av Samsung Electronics smarttelefon som används