Miljömedvetna produkter

Våra miljömedvetna produkter bidrar till en friskare planet

Bild för sidan Miljömedvetna produkter

Samsung Electronics prioriterar alltid miljön – från ögonblicket produktplaneringen börjar tills produkten bortskaffas. Vår Eco-design Process som antogs år 2004 innebär en genomgående analys av produktens potentiella miljöpåverkan. Vi gör vårt bästa för att göra våra produkter lika miljövänliga som de är funktionella – vilket innebär allt från att spara resurser och tillverka nya, innovativa produkter för att säkerställa att de enkelt kan återanvändas. Därför är våra produkter kända världen över för sin miljövänlighet.

Videoklipp för Samsung Electronics miljömedvetna produkter

2020 KPI: Utveckla miljömedvetna produkter

Miljömedveten produktutveckling

Infografik för 2020 KPI: Miljöledning. Vårt mål är att överträffa 90 % i vår miljömedvetna produktutvecklingstakt.

Produktenergibesparing

Infografik för 2020 KPI: Miljöledning. Vårt mål är energibesparingar på 65 %.

Vår Eco-design Process bedömer produktens miljöpåverkan redan från produktdesignfasen

Vår Eco-design Process är en miljövänlig utvärderingsmetod som används under produktplaneringsfasen. Vi granskar alla produkters miljöpåverkan under varje steg på vägen – från design till logistik, distribution och återvinning. Som en del av denna process identifierar vi hur produkten kan göras miljövänligare, såsom att använda ett minimum av resurser för att tillverka den, eliminera onödigt förpackningsmaterial, effektiv distribution och återvinning.
Med kylskåp hjälpte vår Eco-design Processen oss att byta ut ozonnedbrytande ämnen med mer miljövänliga kylmedel. Vi har även gjort tekniska framsteg tack vare att använda en kompressor som minimerar energiförlusten genom att tillföra endast tillräckligt kall luft för att hålla maten färsk. På så vis låter Samsung Electronics Eco-design Process oss att erbjuda produkter som tänker på miljön samtidigt som de gör livet enklare.

Galaxy S8: Utvecklad med vår Eco-design Process

De toppmoderna funktionerna i Samsungs Galaxy S8 har fått ett enastående stort gensvar, och dessa omfattade även ett stort antal miljömässiga funktioner. Under utvecklingen av Galaxy S8 nöjde vi oss inte med att bara uppfylla miljökraven varje enskilt land, utan gjorde en omfattande bedömning av enhetens miljöpåverkan med hjälp av vår Eco-design Process. Därför fick Galaxy S8 och S8+ det högsta möjliga betyget, Gold Rating, från det kända miljöbedömningsverktyget US Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT).

Detta handlar om den miljövänliga smarttelefonen Galaxy S8. I mitten av bilden är en bild av fram- och baksidan av Galaxy S8. Bredvid bilden finns information om den miljövänliga tekniken. Denna information finns nedan. Först och främst används återvunnen plast – 20 % i laddarskalet (PC) och 30 % innerramen (PS+PET). För det andra består 50 % av förpackningen (i vikt) av återvunnet papper. Vi använde också växtbaserat bläck, såsom lösningsmedelsfritt bläck av sojaolja. Vi minskade användningen av ämnen som kan påverka miljön som PVC, antimon, bromerat flamskyddsmedel och klorerade flamskyddsmedel. Laddarens energieffektivitet förbättrades också: höghastighetsladdare (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) med 0,02 i standbyförbrukning. Laddarens energieffektivitet är 86 %. Batteriet med en kapacitet på 3500 mAh använder ultra power-saving mode och adaptive fast charging för att minska strömförbrukningen. Slutligen uppfyller Galaxy S8 kraven för miljöcertifieringar som Carbon Trust i Storbritannien, Vitality Leaf i Ryssland, Sele Colibri i Brasilien, UL och EPEAT i USA och FSC-certifierat papper.
Detta handlar om den miljövänliga smarttelefonen Galaxy S8. I mitten av bilden är en bild av fram- och baksidan av Galaxy S8. Bredvid bilden finns information om den miljövänliga tekniken. Denna information finns nedan. Först och främst används återvunnen plast – 20 % i laddarskalet (PC) och 30 % innerramen (PS+PET). För det andra består 50 % av förpackningen (i vikt) av återvunnet papper. Vi använde också växtbaserat bläck, såsom lösningsmedelsfritt bläck av sojaolja. Vi minskade användningen av ämnen som kan påverka miljön som PVC, antimon, bromerat flamskyddsmedel och klorerade flamskyddsmedel. Laddarens energieffektivitet förbättrades också: höghastighetsladdare (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) med 0,02 i standbyförbrukning. Laddarens energieffektivitet är 86 %. Batteriet med en kapacitet på 3500 mAh använder ultra power-saving mode och adaptive fast charging för att minska strömförbrukningen. Slutligen uppfyller Galaxy S8 kraven för miljöcertifieringar som Carbon Trust i Storbritannien, Vitality Leaf i Ryssland, Sele Colibri i Brasilien, UL och EPEAT i USA och FSC-certifierat papper.
Miljöbedömning av viktiga produkter

Samsung Electronics utför miljöbedömningar av viktiga produkter enligt stränga internationellt godkända certifieringsstandarder. Vi använder bedömningskriterier från den koreanska statens miljömärkning, amerikanska Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) och hållbarhetsstandarderna från US Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM).
Som en del av vårt miljöåtagande har vi även utvecklat en indikator för att mäta vår miljömedvetna produktutveckling, och vi publicerar även dessa siffror. Samsung Electronics fortsätter att arbeta med målet att 90 % av våra nyutvecklade produkter ska vara miljömedvetna till 2020.

Miljökänsliga ämnen kontrolleras noga i alla produkter för att de ska vara säkra att använda

I enlighet med principen ”ingen kompromiss med miljön” har Samsung Electronics sträng kontroll över alla miljökänsliga ämnen. I enlighet med striktare internationella miljöförordningar har vi fastställt standarder för att kontrollera vilka ämnen som används i våra produkter, och utför omfattande preliminära kontroller och uppföljning av alla komponenter och råmaterial som används Vi har frivilligt instiftat reduktionsplaner för att inte bara minska mängden farliga ämnen, utan även potentiellt miljökänsliga ämnen som polyvinylklorid (PVC), bromerade flamskyddsmedel (BFR), beryllium och antimon. Samtidigt strävar vi konstant efter att minska användandet av miljökänsliga material i våra produkter.
Samsung Electronics har proaktivt kontrollerat miljökänsliga ämnen sedan 2004, vilket var två år innan EU:s direktiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen (RoHS). Drivkraften bakom att införa ett strängt internt kontrollsystem innan EU:s direktiv trädde i kraft var en del av Samsung Electronics fokus på miljön. År 2005 grundade vi ett laboratorium för att analysera miljökänsliga ämnen och flyktiga organiska föreningar och vi etablerade ett självövervakningssystem. Dessutom certifierades vi som testlabb av tyska Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) tack vare vår trovärdighet och expertis inom kemisk analys.
Samsung Electronics anser att miljön är en viktig del av framtiden, och vi har antagit våra egna standarder som är ännu strängare än de internationella kraven för verifiering och hantering av farliga ämnen. Våra hanteringsstandarder för farliga ämnen är uppdelade i fyra klasser som vi använder för att granska och förbättra våra produkter för att göra dem säkrare och mer miljömedvetna.

Bild av hantering av miljökänsligt ämne med XRF
Historia över Samsung Electronics hantering av miljökänsliga ämnen
2018 · Planerar att begränsa användningen av fyra typer av ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP) och alla deras beståndsdelar
2016 · Begränsade användningen av fyra typer av ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP) och alla deras beståndsdelar
2015 · Förbjöd användningen av hexabromocyklododekan (HBCD) och nonylfenol
2013 · Lanserade ftalat- och antimonfria produkter (vissa delar i laptops, tv-apparater, skärmar och hemteaterprodukter)
2012 · Lanserade PVC-fria produkter (vissa delar i laptops, tv-apparater, skärmar och hemteaterprodukter)
· Förbjöd användningen av klorerade flamskyddsmedel i mobiltelefoner och MP3-spelare
2011 · Lanserade mobiltelefoner helt fria från berylliumföreningar
2010 · Förbjöd användningen av koboltklorid
· Lanserade nyutvecklade mobiltelefoner, kameror och MP-spelare helt fria från BRF och PVC
2008 · Förbjöd användningen av perfluoroktansulfonsyra (PFOS) och antimonföreningar
· Lanserade mobiltelefoner helt fria från BFR och PVC (vissa modeller)
2006 · Tog fram planer på att minska användningen av BFR och PVC
2005 · Förbjöd användningen av PBB och PBDE i produkter och BFR i förpackningsmaterial
· Utvecklade ett teknikträd för att minska användningen av BFR (distributionskedjeförbättring)
2004 · Avlägsnade helt kadmium (Cd), bly (Pb), kvicksilver (Hg) och sexvärt krom (Cr6+)
2003 · Införde standarder för kontroll av ämnen som används i produkter
  • Standarder för kontroll av ämnen som används i produkter 1.08 MB LADDA NER
  • REACH SVHC-försäkran 146 KB LADDA NER

Samsung Electronics anser att miljökänsliga ämnen strikt bör kontrolleras i distributionskedjan. Om leverantörer använder miljökänsliga ämnen i råmaterial, komponenter och produkter de tillhandahåller och underlåter att bearbeta dem korrekt blir inte våra slutprodukter miljövänliga. För att förhindra våra leverantörer använder miljökänsliga ämnen och se till att sådana ämnen strikt kontrolleras, har vi infört vårt Eco-Partner-certifieringssystem.

Samsung Electronics fortsätter att utveckla nya sätt att spara energi

Samsung Electronics strävar konstant efter att tillverka energieffektiva produkter som använder mindre energi för att ge bättre resultat. Om en produkt kan ge än bättre resultat med mindre energi innebär det att kunderna kan spara in på sina energikostnader. Mindre energi används för att generera kraft, vilket ger lägre växthusgasutsläpp. Med hjälp av innovativ och energieffektiv teknik kan mängden energi som förbrukas när våra produkter används under 2016 minskas med i genomsnitt 49 % jämfört med 2008. Det innebär att vi kan tillverka produkter med bättre prestanda som använder hälften så mycket energi. Men vårt arbete slutar inte där – vi fortsätter att forska och utveckla banbrytande teknik som minskar energiförbrukningen ännu mer.

Samsung Electronics produkter med miljömedveten teknik
Foto av Galaxy S8

Galaxy S8


· Återvunnen plast i laddarskalet och innerramen
· Återvunnet papper i produktförpackningen
· Laddarens energieffektivitet 86 %
· Lägre nivåer av potentiellt miljökänsliga ämnen (antimon, BFR etc.)
· Miljöcertifierad av US EPEAT, Storbritannien, Ryssland och Brasilien (2017)

Foto av SSD 850 EVO 250 GB

SSD 850 EVO 250GB


· Uppnådde branschens lägsta globala uppvärmningspotential (9,327 kg koldioxid produceras per enhet, vilket är mindre än 9,36 kg som ett genomsnittligt 30-årigt träd kan ta upp på ett år)
· Certifierad enligt koreanska miljömyndighetens program Environmental Declaration of Products (EDP) (*Produktmiljödeklaration: Nationellt certifieringssystem som visar den kvantitativa miljöpåverkan av en produkt eller tjänst under hela dess livscykel, från råmaterialsutvinning till bortskaffning)

Foto av tvättmaskinen Quick Drive

Tvättmaskinen QuickDrive

· Super Speed-inställningen som så gott som halverar tvättiden till 40 minuter
· Motsvarar en minskning på 20 % i strömförbrukning

Foto av luftkonditioneringsapparaten Breeze-free

Luftkonditioneringsapparaten Breeze-free


· Uppnådde den bästa möjliga energiklassen i Sydkorea med ny värmeväxlingsteknik och ultraenergieffektivitet Smart Inverter-teknik
· Minskar strömförbrukningen med upp till 80 % med metallkylningspaneler och kyltekniken Breeze-free
· Belönades med Prime Minister Award (förstapriset) vid 20th Energy Winner Awards in 2017

Foto av kylskåpet T9000

Kylskåpet T9000

· Uppnådde den bästa möjliga energiklassen i Sydkorea med 28,5 kWh per månad med hjälp av dual compressor-teknik som minimerar energiförlusten genom att snabbt tillföra den nödvändiga mängden kylluft
· Startade ett pilotprojekt i samarbete med KEPCO för att minska energiförbrukningen genom att installera toppeffektshantering i Smart Home-funktionen

Foto av eltorkmaskin

Eltorkmaskin

· Mindre energi krävs för att generera värmen med hjälp av heat pump-teknik som låter värmen återanvändas
· 25 % energibesparing genom Eco Dry-tekniken
· Har hållbarhetscertifierats av US AHAM (2016)

Samsung Electronics miljömedvetenhet är känd världen över

Samsung Electronics produkter har fått erkännande för sin miljövänlighet i många olika länder, inklusive USA, Europa, Kina och Brasilien, där de också har fått miljöcertifieringar som miljö- och koldioxidutsläppsmärkningar. Detta var möjligt tack vare vår strävan efter att studera och utveckla produkter som sätter miljön först med hjälp av avancerad teknik. Men vårt arbete slutar inte här -- Samsung Electronics kommer att fortsätta att sträva efter sin vision ”PlanetFirst” där jorden och miljön kommer först. Vi vill göra livet enklare men miljövänligare.

Bild av stora globala miljömärkningar och koldioxidcertifieringar som innehas av Samsung Electronics. Samsung Electronics har certifierats i Sydkorea, Kina och Taiwan i Asien, Sverige, Ryssland och Nordeuropa i Europa, USA, UL, CSA i Nordamerika, Brasilien i Central- och Sydamerika. Koldioxidscertifieringarna är utgivna av Carbon Footprint Labelling i Sydkorea och Carbon Trust i Storbritannien. Carbon Footprint Labelling i Sydkorea avser koldioxidutsläpp, produkter med låga koldioxidutsläpp och koldioxidneutrala produkter.
Bild av stora globala miljömärkningar och koldioxidcertifieringar som innehas av Samsung Electronics. Samsung Electronics har certifierats i Sydkorea, Kina och Taiwan i Asien, Sverige, Ryssland och Nordeuropa i Europa, USA, UL, CSA i Nordamerika, Brasilien i Central- och Sydamerika. Koldioxidscertifieringarna är utgivna av Carbon Footprint Labelling i Sydkorea och Carbon Trust i Storbritannien. Carbon Footprint Labelling i Sydkorea avser koldioxidutsläpp, produkter med låga koldioxidutsläpp och koldioxidneutrala produkter.

Spara, använd längre och återanvänd

Bakgrundsbild på sidan Resurseffektivitet