Samsung Electronics miljöpolicyer och tillhörande material finns tillgängliga nedan.

Regler och riktlinjer
  • Miljö-, hälsa- och säkerhetspolicy 156.0 KB LADDA NER
  • Standarder för kontroll av ämnen som används i produkter 1.1 MB LADDA NER
  • Försäkran om överensstämmelse med REACH SVHC (Europeiska kemikalieförordningarna) 149.0 KB LADDA NER
  • Insamlingssystem för uttjänta produkter per region 94.0 KB LADDA NER
  • Correct Disposal of WEEE 362.0 KB LADDA NER
  • Krav på återvinningspartners 180.0 KB LADDA NER
  • Ekodesign & Energi Nivå 1.1 MB LÄS MER
Visa fler Stäng
Produktcertifieringsstatus
Arbetsplatscertifieringsstatus