Sedan den industriella revolutionen har ekonomisk tillväxt och hänsynslös gruvdrift och exploatering av naturresurser gått hand i hand. Experter har varnat för miljöproblemen som orsakas av sådan gruvdrift och framtida resursutarmning. Samsung Electronics är medvetna om dessa varningar och har vidtagit en rad olika åtgärder.
Som en del av vår produktutveckling och -tillverkning använder vi alla resurser effektivt genom teknisk innovation och att hitta sätt att återvinna oundvikligt avfall och uttjänta produkter. Vi strävar efter att skapa bättre produkter med färre resurser och omvandla elektroniskt avfall till användbara resurser.

2020 KPI: Resurseffektivitet

Kumulativt återlämnande av globalt elektroniskt avfall

Infografik med målet för kumulativa återlämnandet av globalt elektroniskt avfall. Från 2009 till 2016 nådde detta 2,64 miljoner ton. Vårt mål till 2020 är 3,8 miljoner ton.

Återvinningsgrad av tillverkningsavfall

Infografik med återvinningsmålet för tillverkningsavfall, vilket förväntas vara 95 % till 2020. Vi uppnådde detta mål redan år 2016.

Vattenförbrukning

Infografik för vattenförbrukningsmålet. År 2016 var det 60 ton per 100 miljoner KRW. År 2020 är målet 50 ton per 100 miljoner KRW.

Vårt mål är en cirkulär ekonomi i vilka resurser återanvänds kontinuerligt.

För att skydda den krisdrabbade miljön och använda resurser på ett effektivare sätt strävar Samsung Electronics efter en cirkulär ekonomi. För att gå bortom den konventionella ekonomin där resurser används en gång är vårt mål att återanvända resurser genom återlämnande och återvinning av avfall och skrot. Vi söker efter sätt att tillverka med färre resurser genom ett enhetligt användande av material och att förändra tillverkningsprocessen. Uttjänta produkter samlas in gratis från konsumenterna och materialen återvinns. Genom denna cirkulära ekonomi kan Samsung Electronics betydligt minska behovet av att extrahera ytterligare naturresurser, minska växthusgaser och föroreningar som orsakas av avfallsförbränning och förhindra att jord och grundvatten förorenas av soptippar.
I slutändan är det bästa sättet att spara resurser att tillverka kvalitetsprodukter som håller länge. Innan en produkt lanseras utför Samsung Electronics stränga pålitlighetstester för att förbättra deras hållbarhet. Vi erbjuder reparationer genom våra globala servicecenter och vi erbjuder kontinuerliga programuppdateringar. På så vis sparar vi resurser genom att förlänga produkternas livslängd.

Vi ger nytt liv åt uttjänta produkter

Återvinning är en viktig del av ett cirkulärt ekonomiskt system och för att återvinna måste vi få tillbaka uttjänta produkter. Cirkulär användning av resurser är endast möjlig om uttjänta produkter inte kastas utan används för att extrahera resurser, sorteras och återanvänds. Därför har Samsung Electronics sitt program Re+.
Som en del av Re+-programmet installerade vi uppsamlingslådor på flera platser som våra kunder besöker. Elektroniskt avfall kan kastas kostnadsfritt och de uppsamlade produkterna återställs för att kunna användas igen. Vi har installerat uppsamlingslådor vid Galaxy Studios i Chile, Australien och Sverige under 2017 och återvann elektroniskt avfall från dessa marknader. Vi spenderade också tid med att berätta om vårt Re+-program för kunderna och framhävde vikten av återvinning. För att återvinna effektivare kontrollerar vi återlämnings- och återvinningsnivåerna i länder där Samsung Electronics bedriver verksamhet. Tack vare detta program har vi samlat in 2,64 miljoner ton med produkter mellan 2009 och 2016.

Bild för Samsung Electronics Re+-program. Re+ är Samsung Electronics mest framträdande resurseffektivitetsprogram.
Global återlämning och återvinning
Detta är en världskarta som visar återlämning och återvinning världen över. Det finns flaggor i Kanada, USA, Costa Rica, Colombia, Peru, Brasilien, Sydafrika, Europa, Indien, Kina, Vietnam, Australien, Taiwan, Japan och Sydkorea.
 • KanadaKanada
 • ColombiaColombia
 • EuropaEuropa
 • VietnamVietnam
 • TaiwanTaiwan
 • USAUSA
 • PeruPeru
 • IndienIndien
 • SydkoreaSydkorea
 • AustralienAustralien
 • Costa RicaCosta Rica
 • BrasilienBrasilien
 • KinaKina
 • JapanJapan
 • SydafrikaSydafrika
* 2016
Sydkorea

· Återlämningsnätverk (genom butikslogistikcenter)
· Driver Asans återvinningscenter
· Gratis upphämtning

Japan

· Deltar i återlämnings- och återvinningskonsortier

Kina

· Återlämnings- och återvinningssystem

Taiwan

· Deltar i det nationella återvinningssystemet

Vietnam

· Frivilliga återlämningslådor i servicecenter

USA

· Återlämningsprogram i alla 50 delstater

Europa

· Återlämnings- och återvinningssystem i 37 länder

Indien

· Frivilligt återlämningsprogram
· Gratis upphämtning

Australien

· Återlämning och återvinning av TV-apparater, persondatorer och skrivare
Frivilligt återlämningsprogram för mobiltelefoner

Sydafrika

· Frivilliga återlämningslådor i servicecenter

Kanada

· Återlämningsprogram i alla 10 provinser

Colombia, Peru, Costa Rica, Brasilien

· Frivilliga återlämningsprogram

 • Lista över institutioner för återlämning och återvinning per land 92 KB LADDA NER
 • Lista över institutioner för återvinning av förpackningar och batterier i EU-länder 166 KB LADDA NER

Vi omvandlar tillverkningsavfall till resurser

Mängden avfall som uppstår från produktutveckling till tillverkning är betydande. För komplexa elektroniska enheter med många delar blir till och med förpackningarna som kastas för varje del tillsammans ett mindre berg. När ett projekt är över kastas också de många pilotprodukterna som används för att finslipa slutprodukten. Om allt detta förbränns eller grävs ner orsakar det miljöföroreningar och resurser förbrukas. För att göra sådant avfall återanvändbar behandlar Samsung Electronics det i särskilda återvinningscenter för att öka mängden återvinningsbart material. Under 2016 nådde vi vårt mål att omvandla 95 % av allt avfall till resurser fyra år innan den planerade deadlinen år 2020.

Infografik som visar avfallsbehandlingsprocessen. Förbrukade råmaterial skickas till återvinningscentret och sorteras beroende på om det ska behandlas, återvinnas, förbrännas eller deponeras.

Vi strävar efter att utveckla miljövänliga material så att vi kan återvinna mer resurser

Miljövänliga material tillverkas av återvunna resurser som tidigare har används eller genom att bearbeta material som kan ersätta naturresurser. På så vis minskas belastningen på miljön. Samsung Electronics strävar efter att minska användningen av naturresurser och öka mängden avfall som återvinns genom att forska om och utveckla olika sätt att använda återvunna eller växtbaserade material.
Till exempel använder vi förpackningsmaterial som tillverkas av återvunnet papper, naturstenfyllmedel och sockerrör, vilket innebär att det inte påverkar miljön när det kastas. Produkter som kräver stora mängder förpackningsmaterial på grund av sin storlek, som kylskåp, använder vi material som kan användas mer än 40 gånger och därmed använder betydligt mindre resurser. Under 2016 var dessutom 5 % all plast vi använde i nya produkter återvunnen från elektroniskt avfall.

Använda miljövänliga material
Foto av PCM-plast

PCM-plast

· Används i alla smarta laddare sedan Galaxy Note 4 (20 %)
· Används i hörlursaskar för Galaxy S7, Note 5 och Note 7(60 %)

En bild av bioplastfilm med sockerrörsextrakt

Bioplastfilm med sockerrörsextrakt

· Minska växthusgasutsläppen med 25 % jämfört med tidigare petroleumbaserade plastfilmer

Foto av plast med stenmjöl

Plast med stenmjöl

· Delvis ersätta polypropen (PP) med naturstenfyllmedel, vilket sparar 40 % av petroleumbaserade resurser
· Sparar cirka 500 ton petroleumbaserade resurser per år
· Förväntas resultera i en minskning på 15 % i koldioxidutsläpp

Foto på återanvändningsbar kylskåpsförpackning

Återanvändningsbar kylskåpsförpackning

· Miljövänligt förpackningsmaterial tillverkat av expanderad polypropen som kan återanvändas 40 gånger
· Eliminering av tejp och frigolit, vilket minskar mängden flyktiga organiska föreningar (TVOC) med 99,7 % och motsvarar att plantera 63 000 träd

Spara, återanvänd och återvinn värdefulla vattenresurser

Som svar på den tilltagande globala vattenkrisen, och som en del av våra miljöinitiativ, har Samsung Electronics instiftat strategin 3R (Reduce, Reuse, Recycle) för vattenresurser. Vi förhindrar att vatten slösas genom att byta ut gamla ventiler och förhindra läckor samt utveckla sofistikerade kontrollenheter som ser till att bara precis rätt mängd vatten används. Dessutom har vi sett över våra processer så att vatten kan återanvändas och vattenförbrukningen minskas. Tidigare kunde vatten från en process inte återanvändas i en annan då varje process krävde vatten som uppfyllde olika standarder. Genom att standardisera vattenkvaliteten kan vi nu återanvända vatten mellan olika processer. Tack vare dessa initiativ återanvändes 48 602 ton vatten under 2016, vilket var en ökning på 5,2 % jämfört med det föregående året, och mängden återanvänt vatten stod för 46,6 % av den totala vattenförbrukningen. Vi fortsätter att utforska olika möjligheter att sätt att minska vår intensitetsbaserade vattenförbrukning (ton/100 miljoner KRW) till 50 tills 2020 jämfört med den nuvarande nivån på 60.

Infografik för Vattenresurspolicyer. Ovandelen visar den grundläggande filosofin och nederdelen visar åtgärdsriktlinjerna. Den grundläggande filosofin är att Samsung Electronic erkänner vattenresurser som en viktig del av ett hållbart samhälle och hållbar verksamhet, och bidrar till att uppfylla sitt sociala ansvar som ett globalt företag att bevara sådana resurser. Åtgärdsriktlinjerna är 1) Sträva efter att minimera vattenresursrisker i företagsledningen, 2) erkänna vikten av vattenresurser som en del av vår företagskultur, 3) aktivt samarbeta med att allmänna vattenresurspolicyer och 4) tillkännage våra vattenresurspolicyer och -aktiviteter.
Våra miljömedvetna arbetsplatser lever sida vid sida med naturen
Bakgrundsbilden för sidan Miljömedvetna arbetsplatser