Distributionskedja

Ansvarig hantering av distributionskedjan

Vi säkerställer att våra leverantörer ökar sin konkurrenskraftighet genom stöd och samarbeta som skapar ett robust företagsekosystem och en hållbar distributionskedja.

Bild för Distributionskedja i Hållbarhet

Vår distributionskedja bygger på vår filosofi om rättvisa, öppenhet och ömsesidigt samarbete och består av cirka 2 500 leverantörer världen över. Vi hjälper alla våra leverantörer att följa ”Samsungs uppförandekod för leverantörer” och bedriva sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lokala förordningar och internationella standarder. Genom att granska våra leverantörer kan vi hantera risker i distributionskedjan såsom hållbarhet, miljö, mänskliga rättigheter, ekonomi etc. Dessutom hjälper vi konstant våra leverantörer att ömsesidigt öka sin konkurrenskraftighet och tillväxt.

Distributionskedjestrategi och de fem kriterierna

 •  

  Ekonomi

  Vi strävar efter att uppnå konkurrenskraftighet i fråga om kostnad, leverans, kvalitet, teknik och personal för att maximera våra leverantörers synergi, hastighet och effektivitet, samt skapa ett företagsekosystem som möjliggör hållbar tillväxt.

 •  

  Samhälle

  Vi kräver att alla internationella standarder och förordningar följs avseende områden som mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, etik och konfliktmineraler med avsikt att bygga ett öppet och transparent ledningsansvarssystem som engagerar alla intressenter i distributionskedjan.

 •  

  Miljö

  Vi arbetar endast med Eco Partner-certifierade leverantörer så att vi kan bedöma och hantera deras komponenter, råmaterial och tillverkningsprocessers miljöpåverkan.

Skapa värde genom hållbarhetshantering, infografik
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Kostnadseffektivitet (ekonomi).</li> <li>List 2) Leverans i tid (ekonomi).</li> <li>List 3) Leverantörskonkurrenskraftighet (ekonomi, samhälle, miljö) .</li> <li>List 4) Riskåtgärder (ekonomi, samhälle, miljö).</li> <li>List 5) Personalkapacitet (ekonomi).</li> </ul>
Förklarande infografik för Distributionskedjestrategi och de fem kriterierna i Distributionskedja, Hållbarhet.

Leverantörsverksamhet

Hos Samsung strävar vi efter att bygga strategiska partnerskap med toppleverantörer baserat på ömsesidigt förtroende. Därför använder vi en rättvis och öppen process för vårt leverantörsregistreringssystem för nya leverantörer samtidigt som vi utför årliga bedömningar för att hjälpa våra leverantörer att bli konkurrenskraftigare och minimera relevanta risker.
Företag som är villiga att t visa upp sin differentierade teknologiska kapacitet och som önskar att göra affärer med Samsung kan när som helst skicka sina affärsförslag via vår upphandlingsportal (www.secbuy.com). Vårt International Procurement Center (IPC)fungerar som en upphandlingscentral och låter oss identifiera utmärkande leverantörer i strategiskt viktiga regioner världen över.

Nyckelutvärderingspunkter i vårt nya leverantörsregistreringsprogram

 
Miljö och säkerhet
Vi ber alla leverantörer att uppfylla kriterierna i 22 olika artiklar, från arbetarskydd, brandbekämpningsutrustning, arbetshälsa, farliga ämnen och miljöanläggningar.
Åtta obligatoriska efterlevnadspunkter: Brandbekämpningsutrustning, faror och avfalls-, avlopps- och avloppsvattensanläggningar etc.
 
Arbete och mänskliga rättigheter
Utföra obligatoriska platskontroller baserat på 20 artiklar, inklusive frivilligarbete, efterlevnad med arbetstidsförordningar och diskrimineringsförbud.
Tre obligatoriska efterlevnadspunkter: Barnarbeteförbud, minimilönsgaranti och förbud mot omänsklig behandling.
 
Eco Partner
Granska vår produktmiljöpolicy, utbildning och användning av farliga ämnen.
Endast göra affärer med Eco Partner-certifierade leverantörer.

Omfattande utvärderingsprocess

Infografik för ´Omfattande utvärderingsprocess (årlig utvärdering, självförbättring, utvärdering, uppföljning) i Distributionskedja.

Partnersamarbetsprogram

För att leva upp till vår företagsfilosofi och att ”Samsungs konkurrenskraftighet kommer från våra leverantörers konkurrenskraftighet” fortsätter vi att utveckla våra ömsesidiga managementinitiativ med både inhemska och utländska leverantörer. Vi har en rad olika program som erbjuder finansiering, utbildning och innovation för att säkerställa att våra leverantörer förblir globalt konkurrenskraftiga.

 • Bild för Finansiering i Partnersamarbetsprogram Bild för Finansiering i Partnersamarbetsprogram
  • 823,2 miljarder KRW
  • Investering i vår gemensamma tillväxtfond

  Finansiering

  Skapa fonder med ett värde på 1 biljon KRW hos affärsbanker

 • Bild för Utveckla personalkapacitet i Partnersamarbetsprogram Bild för Utveckla personalkapacitet i Partnersamarbetsprogram
  • 13 089 personer
  • Deltagare i leverantörsutbildning

  Utveckla personalkapacitet

  Erbjuda både ledarskaps-, yrkeskunskaps-, globala och övriga kurser genom vår leverantörsexklusiva utbildningsanläggning

 • Bild för Innovationsinitiativ i Partnersamarbetsprogram Bild för Innovationsinitiativ i Partnersamarbetsprogram
  • 479 företag
  • Leverantörer som får Smart Factory-stöd

  Innovationsinitiativ

  Vi planerar att hjälpa nära 1 000 leverantörer samt små och medelstora företag utan affärsförhållanden med Samsung inom landet för att förbättra deras tillverkningskapacitet under 2017.

[2016 Resultat av våra nyckelpartnersamarbetsprogram]

* Vi hjälper våra första- och andranivåsleverantörer att komma med klagomål genom vår direktlinje (+82-80-200-3300), e-post (ssvoc@samsung.com), vårt internetbaserade visselblåsarsystem på partnersamarbetsportalen (www.secbuy.com), i leverantörssamtal på plats och genom olika utbytesmöten.

Leverantörsarbetsmiljö

Hos Samsung tar vi vårt fulla ansvar för att arbeta för mänskliga rättigheter i hela distributionskedjan, följa alla internationella mänskliga rättighetsavtal för att garantera arbetsplatssäkerheten och följa uppförandekoden som fastställts av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Vi kontrollerar regelbundet alla våra leverantörer i enlighet med EICC:s verifieringsstandarder för att identifiera problem och vidta alla nödvändiga förbättringar. Medan vi uppmuntrar våra förstanivåsleverantörer att skapa säkra arbetsplatser, gäller även detta åtagande avseende arbetssäkerhet våra andranivåsleverantörer genom våra förstanivåsleverantörer. Därmed bidrar vi till att främja ett robust ekosystem genom hela vår distributionskedja.

Leverantörsarbetsmiljö
<h3>Leverantörsarbetsmiljö</h3> <dl> <li>Självbedömning</li> <li>Alla våra förstanivåsleverantörer utför årliga självbedömningar</li> </dl> <dl> <li>Platskontroller</li> <li>Viktiga leverantörer väljs ut baserat på transaktionsvolym och resultaten av självbedömningen för platskontroller</li> <li>Årliga och särskilda kontroller görs av anlitandet av lärlingar och praktikanter under semesterperioden/li> </dl> <dl> <li>Tredjepartskontroller</li> <li>En EICC-certifierad revisor kontrollerar slumpmässigt utvalda leverantörer</li> <li>Nödvändiga förbättringar som identifieras av kontrollerna genomförs inom tre månader</li> </dl>

Konfliktmineralshantering

Hos Samsung förbjuder vi användandet av alla mineraler som utvinns oetiskt i Demokratiska republiken Kongo eller något av de nio närliggande konfliktområdena (tantal, tenn, tungsten och guld). Därmed utgör handelsefterlevnadssystemet (TCS: Trade Compliance System) som utvecklats baserat på OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet en del av alla våra integrerade upphandlingssystem, och vi använder konfliktmineralrapporteringsmallen (CMRT: Conflict Minerals Reporting Template) i TCS för att kontrollera att våra leverantörer inte använder konfliktmineraler. Vi delar information om konfliktmineraler i realtid med alla våra leverantörer för att säkerställa att de inte använder några material som innehåller konfliktmineraler.
Dessutom är vi en del av det konfliktfria rådet som grundats av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) och GeSI (Global e-Sustainability Initiative) för att arbeta hand i hand med andra globala företag och bemöta problemet med konfliktmineraler i distributionskedjan. Tack vare dessa initiativ har alla smältare som vi gör affärer med gått med det konfliktfria smältarprogrammet (CFSP: Conflict Free Smelter Program) under 2016.

Konfliktmineralsrelaterad CFSP-certifiering av smältare i distributionskedjan

(i och med dec 2016)

CFSP-certifiering slutförd CFSP-certifiering pågår Totalt
Tantal (Ta) 46 - 46
Tenn (Sn) 64 11 75
Tungsten (W) 38 - 38
Guld (Au) 88 7 95