Gå vidare till innehåll


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Vägledning för filtermeny

Använd filtermenyn på vår webbsida

I exemplen nedan visas hur du kan lära dig att flytta runt inom filterresultat på vår webbsida.
Som referens använder vi exempel på LED-TV från vår webbsida. Klicka här för att se exemplet.

Exempel 1: Så väljer eller hoppar du över filterresultat

1.1 Om du vill använda vår filtermeny trycker du på Enter på tangentbordet när markören står på Filterresultat.
Om du väljer Filterresultat är du redo att navigera till produkter med olika filter.

1.2 Om du vill hoppa över Filterresultat och gå direkt till menyn "Motsvarande produkter" trycker du på Tab.

Exempel 1

Filterresultat, markera varje avsnitt (Filterresultat, Undermeny, Filter, Filtermeny, och Motsvarande produkter) och Filterresultat i rött

Exempel 2: Så väljer du en undermeny eller går till nästa filter

2.1 Om du vill välja en undermeny (till exempel "TV-typ") trycker du på Enter.

2.2 Om du vill gå till nästa filter inom vald undermeny trycker du på piltangenterna.

Exempel 2

Filterresultat, markera Undermeny (TV-Typ)

Exempel 3: Så väljer eller hoppar du över filter

3.1 Om du vill välja ett filter trycker du på mellanslag. Om du väljer ett filter (till exempel "LCD-TV") visas produkterna i ditt filterval i avsnittet "Motsvarande produkter" på sidan.

3.2 Om du vill hoppa över undermenyerna eller filtren kan du använda Tab för att flytta markören till nästa undermeny (markören flyttas till exempel från undermenyn "TV-typ" till "TV-typ, funktioner").

3.3. Efter den sista filtermenyn flyttar markören till menyn "Motsvarande produkter".

Exempel 3

Filterresultat, som visar hur du hoppa till nästa undermeny