Gå vidare till innehåll


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Vägledning för global navigation

Använd den globala navigationsraden på vår webbsida

Exempel 1: Så hittar du undermenyer eller går till nästa punkt på vår globala navigationsrad

1.1 Om du vill hitta undermenyerna till en punkt på vår globala navigationsrad trycker du på Enter eller nedåtpilen när markören står på punkten.
Om du till exempel vill hitta undermenyerna till "PRODUKTER" trycker du på Enter eller nedåtpilen när markören står på "PRODUKTER". Du hittar åtta undermenyer som "Mobilenhet", "TV / Audio / Video" osv.

1.2 Om du vill gå till nästa punkt på vår globala navigationsrad trycker du på Tab eller högerpilen när markören står på en av punkterna på raden.
Om du till exempel vill gå till nästa punkt efter "PRODUKTER" trycker du på Tab eller högerpilen. (Om du redan ser på undermenyerna trycker du på "Avbryt" och sedan på Tab eller högerpilen.) Markören kommer att stå på "FÖRETAG".

Exempel 1

Globala navigationsraden, Markering Produkter menyn

Exempel 2: Så hittar du produkttyperna eller går till nästa undermeny på vår globala navigationsrad

2.1 Om du vill hitta produkttyperna i en undermeny trycker du på Enter eller nedåtpilen när markören står på undermenyn.
Om du till exempel vill hitta produkttyperna till "Mobilenhet" trycker du på Enter eller nedåtpilen när markören står på "Mobilenhet". Du hittar tre produkter som "Mobiltelefoner", "Smarta telefoner" och "Surfplatta".

2.2 Om du vill gå till nästa produkttyp i undermenyn på vår globala navigationsrad trycker du på Tab eller piltangenterna.
Om du till exempel vill gå till nästa punkt efter "Mobiltelefoner" trycker du på Tab eller högerpilen. Din markör kommer att stå på "Smarta telefoner".

2.3 Om du vill gå till nästa undermeny i vår globala navigationsrad trycker du på Tab på den sista produkttypen.
Om du till exempel vill gå till nästa undermeny efter "Mobilenhet" trycker du på Tab. Din markör kommer att stå på "TV / Audio / Video".

Exempel 2

Globala navigationsraden, Markering Mobiltelefoner menyn

Exempel 3: Så hittar du detaljerad information om en produkttyp eller avslutar vår globala navigationsrad

3.1 Om du vill hitta detaljerad information om en produkttyp trycker du på Enter när markören står på en produkttyp. Du kommer då till en sida med en produkttyp som du har valt.
Om du till exempel vill hitta detaljerad information om mobiltelefoner trycker du på Enter när markören står på "Mobiltelefoner". Du landar då på vår sida "Mobiltelefoner" med produktundertyper. Klicka här för att se resultatet.

3.2. Om du vill lämna våra globala navigationsmenyer kan du när som helst trycka på "Avbryt".

Exempel 3

Globala navigationsraden, Markering Mobiltelefoner menyn