/

Multifunktion Monolaser SCX-5637FR

SCX-5637FR

Samsungs multifunktionsskrivare SCX-5637F kommer att ändra sättet du arbetar på. Den eleganta och stadiga konstruktionen innehåller en mängd olika funktioner (fax / skanning / kopiering / utskrift) och garanterar problemfri drift – och viktigast av allt – hög produktivitet. Avancerad pappersmatningsteknik, 2 GB flash-minne (med dokumentbox), Gigabit-nätverkskort och en Dual Core-processor på 600 MHz skapar en helhet för smidiga och kostnadseffektiva arbetsflöden. Den nya boxfunktionen (Document Box) är en praktisk funktion som illustrerar Samsungs engagemang i att skapa nya och innovativa arbetsflöden. Funktionen erbjuder ökad flexibilitet för dokumenthantering och överföring av dokument mellan kontorsmaskiner (fax, skanner, servrar, o.s.v.) och sparar tid. Med den nya lättanvända OP-panelen med ECO-knapp levererar denna multifunktionella skrivare snabba och problemfria utskrifter. 0 5 0 reviews

Ansvar för återvinning av batterier

  • Det europeiska direktivet om batterier och ackumulatorer har som mål att minimera påverkan av batterier på miljön och främja återvinning av det material de innehåller. I Storbritannien infördes föreskrifter om återvinning av batterier och ackumulatorer (laddningsbara batterier) 2009. Föreskrifterna om förbrukade batterier syftar till att avsevärt öka Storbritanniens insamling och återvinning av förbrukade bärbara batterier från 3% år 2007 till 25% år 2012, för att öka till minst 45% år 2016.

  • Batterisymbolen på en produkt eller dess förpackning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall. I stället är det konsumentens ansvar att avyttra sina förbrukade batterier på en återvinningsstation så att de kan återvinnas. Separat insamling och återvinning av batterier vid kassering bidrar till att bevara naturresurser och se till att de återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. En omfattande lista över batteriåtervinningscentraler kan erhållas från: www.recycle-more.co.uk

  • Alla Samsungs-produkter som omfattas av Batteridirektivet är kompatibla med de brittiska kraven för batterier och ackumulatorer. I enlighet med nationell lagstiftning är Samsung Electronics (UK) Ltd medlem i ett godkänt efterlevnadssystem för batteriproducenter. Detta system samlar in, behandlar och avyttrar batterier för Samsungs räkning.

Stäng lagerpopup

Multifunktion Monolaser SCX-5637FR

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING