Hoppa till innehåll

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Eco-lösningar

Samsungs miljöprogram är en miljövänlig kultur som tagits fram av ISO 9001, OHSAS 18001 och ISO 14001.

 • Vi har skapat ett avancerat system för miljö, hälsa och säkerhet som kretsar kring miljötänk.

  Vår beslutsamhet att utvärdera och förbättra miljömedvetenhet i vår verksamhets alla steg utgör nyckeln till att utveckla ett gedigen och heltäckande grönt förhållningssätt.

  Det ger dig vetskapen att varje aspekt av designen, tillverkningen och återvinningsprocessen för skrivare från Samsung uppfyller kriterierna i vårt strikta kvalitetssäkringsprogram.

  Miljöfaktorer utgör en viktig del av vår produktkvalitetsagenda. Vi följer erkända standarder för att sända en klar och tydlig signal till våra kunder och intressenter att vi strävar efter miljövänliga tillverkningsprocesser från början till slut.

  Webbplatser för leverantörer

  Vi använder endast råmaterial och delar som är godkända enligt vårt Eco-Partner-program. Vi samarbetar dessutom med dessa företag för att minska mängden farliga substanser i råmaterial och delar, vilket hjälper dem att skapa nya miljöhanteringssystem.

  Kvalitetssäkring

  ISO 9001 Den här internationellt erkända standarden för miljömedvetenhet förbättrar effektiviteten och leder till mindre slöseri och förbättrad produktivitet och service för våra kunder.

  ISO 14001 Det här är ett åtagande till att hålla koll på och minimera vår miljöpåverkan. Genom att uppnå den här globala standarden har vi utvecklat en systematisk metod för hantering av vår verksamhets inverkan på miljön. Vi har lärt oss att utnyttja energi mer effektivt, minimera avfallsmängderna och hantera avfallet effektivt. Vår öppna företagskultur hjälper oss att förmedla de här miljökunskaperna till våra kunder.

  OHSAS 18001 OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management System) används i hela vår verksamhet. De här tre standarderna visar vårt heltäckande ansvar gentemot kvalitet, miljömedvetenhet samt hälsa och säkerhet i alla våra tillverkningsprocesser. De är ett bevis på att du investerar i produkter från en leverantör som bryr sig om andras välmående, och som hjälper dig att sänka din miljöpåverkan med högpresterande produkter som uppfyller tuffa miljöstandarder.

 • Genom vårt LCA (Life Cycle Assessment) och Eco Design System tar vi hänsyn till hela processen, från råmaterialet till slutet av livscykeln.

  Vi har utvecklat ett program som ger våra kunder ett kontinuerligt stöd i kampen mot klimatförändringar. Faktum är att vi är branschledande inom tillämpning av nya miljövänliga funktioner och tillverkningsprocesser. Vi är stolta över våra miljösatsningar - från energieffektiva enheter till återvinningstekniker.

  LCA användes för första gången 1999 under designprocessen av våra laserskrivare. Med LCA kan vi analysera hur våra produkter påverkar miljön i varje steg, från utvecklingen, användningen och transporten till slutet av livscykeln och återvinningen. LCA bekräftar för våra kunder att vi har tillämpat kretsloppstänkande vid utformningen av våra skrivare under hela livscykeln.

  Funktioner och fördelar

  NO-NOIS™-teknik Vi tar hänsyn till våra kunders arbetsmiljö när det gäller våra produkter. Med vår NO-NOIS™-teknik kan buller minska på arbetsplatsen.

  Tillförlitliga och effektiva produkter Vår målsättning är att reducera energislöseri och minimera vår miljöpåverkan. Från början av produktplaneringsstadiet följer vi de relevanta miljöstandarderna, som Energy Star i USA, Energy Mark i Kina och Energy Mark i Korea. Det leder till att våra skrivare minskar pappersslöseri och utökar tonerns livslängd. De skapar en stabil maskinvaruplattform som förlänger produktens livslängd och minskar IT-kostnaderna. Med Samsungs e-standby-läge som introducerades 2006 sänks elförbrukningen till mindre än 8 wattimmar för färglaserskrivare och 3 wattimmar för svartvita laserskrivare.

  Resurssnålt Lätta och kompakta produkter kräver färre resurser, både vid tillverkningsstadiet och vid återvinningen i slutet av livscykeln. Hög energieffektivitet är en annan viktig designfunktion, samt inbyggda tillförlitlighetsstandarder som förlänger produktens livslängd och sänker IT-driftskostnaderna.

  Reducerad förbrukning i viloläge På Samsung har vi utvecklat nyskapande teknik som sänker strömförbrukningen i viloläge. Samsung SMPS förbrukar mindre än 1 watt! Tack vare detta kan du spara mer energi!

  Borttagning av bakgrundsfärg Samsungs funktion för borttagning av bakgrundsfärg minskar tonerförbrukning genom att ta bort onödiga bakgrundsfärger från bilder. Om originalbilden innehåller en färgad bakgrund upptäcker funktionen färgen och tar bort den innan utskriften sker. Med den här funktionen kan du ändra inställningar så att du uppnår önskat resultat, vilket leder till renare kopior som tar mindre tid och förbrukar mindre toner.

  Högeffektiv skanner Högeffektiv skanner Vi har utvecklat en LED-skannermodul som värms upp på mindre än en sekund och ger samtidigt bättre upplösning än enheter utrustade med CCFL- eller Xe-lampor. Den är också fri från kvicksilver (Hg). Vi kan enkelt ersätta våra egenutvecklade lampor med LED-modulen, tack vare den inbyggda designen som möjliggör att ljuskällan kan ändras i takt med att ny teknik tas fram.

  AnyWeb Print Utility Med Samsung AnyWeb Print kan du enkelt beskära och skriva ut alla typer av webbinnehåll. Du kan också redigera och spara informationen som du sammanställer. Med Samsung AnyWeb Print behöver du endast skriva ut informationen du behöver, och på så vis kan du spara toner och papper.

  2012 BLI BUYERS LAB

  Easy-Eco Driver ger en exakt förhandsgranskning av dokumentet innan utskriften. Anpassa färgkvaliteten och andra inställningar så att de uppfyller dina behov och din budget, samt ta bort onödiga element, som text och bilder. Minska pappersslöseriet och upptäck ett mer ekonomiskt sätt att skriva ut.

 • Samsungs processer leder till miljövänliga tekniker och anläggningar. Påverkan på miljön minimeras därför.

  2004 skapade vi Eco Design System (EDS) för mer effektiv utvärdering och förbättring av våra produkters miljöstandarder. Med det här systemet fastställs mål för varje kategori redan under den initiala utvecklingsfasen. Detta följs av utvärderingsprocesser som möjliggör att förbättringar görs vid behov.

  Förutom att Eco Design System ökar produktens miljömässiga kvalitet visar systemet produktens miljömässiga funktioner för koncernens intressenter i ett överskådligt format. Systemet är kopplat till vårt kvalitetssäkringssystem som gör det möjligt att låta miljöfaktorer påverka beslut om produktkvaliteten.

  Funktioner och fördelar

  Hantering av farligt avfall Eftersom miljöfrågor ligger högst upp på vår agenda väljer vi att tillverka alla skrivarförbrukningsvaror på ett säkert och miljövänligt sätt, i enlighet med internationella certifieringsstandarder. För att skydda konsumenter och miljön uppfyller förbrukningsvaror från Samsung RoHS-föreskrifterna som begränsar användningen av vissa farliga substanser som kan finnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Det här säkerställer att du inte utsätts för farliga substanser när du använder våra produkter, och garanterar att inga sådana släpps ut i miljön när produkterna kasseras.

  Insamlings- och återvinningsprogram Alla våra produkter överensstämmer med EU WEEE-direktivet från 2003 som syftar till att minska avfallsmängden från elektrisk och elektronisk utrustning. Tack vare att vi försöker att enbart använda plast i våra produkter kan vi arbeta enligt standarderna ISO 11469 och ISO 1043. 3500 delar används i monteringen av en laserskrivare, och vi ser till att 15 procent av dem som skapas i tillverkningsprocessen återvinns.

  Renare anläggningar Med vårt Eco Design System (EDS) kan vi utveckla miljövänligare produkter. Vi utför dessutom alltid en LCA (Life Cycle Assessment ) för att analysera en produkts svaga punkter under designstadiet.

  Vi lanserade vårt Eco-Partner-program 2004 för att hjälpa våra medarbetare skapa miljöhanteringssystem som förenklar hanteringen av skadliga substanser i alla delar och råmaterial.

  Vi erbjuder produkttester samt utbildnings- och konsulttjänster till våra Eco-Partners, som kan certifieras för att visa att de använder procedurer och system för att ta fram och producera delar och råmaterial.

 • Vi engagerar oss i att skapa arbetsplatser fria från föroreningar. Vi tillverkar säkra produkter.

  Vi engagerar oss i att skapa säkra och miljömedvetna arbetsplatser fria från föroreningar. Genom vårt arbete med brandsäkerhet, hälsa, säkerhet och genom att övervaka och förhindra förorening använder vi miljövänliga processer när vi utvecklar, designar, tillverkar, transporterar och slutligen kasserar våra produkter.

  Det här åtagandet säkerställer att våra arbetsplatser och våra partners arbetsplatser uppfyller högsta möjliga miljöstandarder.

  Kvalitetssäkring

  ISO 9001 Den här internationellt erkända standarden för miljömedvetenhet förbättrar effektiviteten och leder till mindre slöseri och förbättrad produktivitet och service för våra kunder.

  ISO 14001 Det här är ett åtagande till att hålla koll på och minimera vår miljöpåverkan. Genom att uppnå den här globala standarden har vi utvecklat en systematisk metod för hantering av vår verksamhets inverkan på miljön. Vi har lärt oss att utnyttja energi mer effektivt, minimera avfallsmängderna och hantera avfallet effektivt. Vår öppna företagskultur hjälper oss att förmedla de här miljökunskaperna till våra kunder.

  OHSAS 18001 OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management System) används i hela vår verksamhet. De här tre standarderna visar vårt heltäckande ansvar gentemot kvalitet, miljömedvetenhet samt hälsa och säkerhet i alla våra tillverkningsprocesser. De är ett bevis på att du investerar i produkter från en leverantör som bryr sig om andras välmående, och som hjälper dig att sänka din miljöpåverkan med högpresterande produkter som uppfyller tuffa miljöstandarder.