Gå vidare till innehåll

Eco-lösningar

Samsungs miljöprogram är en miljövänlig kultur som tagits fram av ISO 9001, OHSAS 18001 och ISO 14001.

Vi har skapat ett avancerat system för miljö, hälsa och säkerhet som kretsar kring miljötänk.

Vår beslutsamhet att utvärdera och förbättra miljömedvetenhet i vår verksamhets alla steg utgör nyckeln till att utveckla ett gedigen och heltäckande grönt förhållningssätt.

Det ger dig vetskapen att varje aspekt av designen, tillverkningen och återvinningsprocessen för skrivare från Samsung uppfyller kriterierna i vårt strikta kvalitetssäkringsprogram.

Miljöfaktorer utgör en viktig del av vår produktkvalitetsagenda. Vi följer erkända standarder för att sända en klar och tydlig signal till våra kunder och intressenter att vi strävar efter miljövänliga tillverkningsprocesser från början till slut.

Webbplatser för leverantörer

Vi använder endast råmaterial och delar som är godkända enligt vårt Eco-Partner-program. Vi samarbetar dessutom med dessa företag för att minska mängden farliga substanser i råmaterial och delar, vilket hjälper dem att skapa nya miljöhanteringssystem.

Kvalitetssäkring

ISO 9001

Den här internationellt erkända standarden för miljömedvetenhet förbättrar effektiviteten och leder till mindre slöseri och förbättrad produktivitet och service för våra kunder.

ISO 14001

Det här är ett åtagande till att hålla koll på och minimera vår miljöpåverkan. Genom att uppnå den här globala standarden har vi utvecklat en systematisk metod för hantering av vår verksamhets inverkan på miljön. Vi har lärt oss att utnyttja energi mer effektivt, minimera avfallsmängderna och hantera avfallet effektivt. Vår öppna företagskultur hjälper oss att förmedla de här miljökunskaperna till våra kunder.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management System) används i hela vår verksamhet.
De här tre standarderna visar vårt heltäckande ansvar gentemot kvalitet, miljömedvetenhet samt hälsa och säkerhet i alla våra tillverkningsprocesser. De är ett bevis på att du investerar i produkter från en leverantör som bryr sig om andras välmående, och som hjälper dig att sänka din miljöpåverkan med högpresterande produkter som uppfyller tuffa miljöstandarder.