Sidan hittades inte…

Sidan du försökte nå kunde inte hittas. Vi ber om ursäkt och ber dig surfa vidare
via länkarna nedan, sökfunktionen eller gå tillbaka till startsidan.

Gå till Samsung.com Hem

My Life powered by

Galaxy S5

Läs mer

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Sidan hittades inte…

Sidan du försökte nå kunde inte hittas. Vi ber om ursäkt och ber dig surfa vidare
via länkarna nedan, sökfunktionen eller gå tillbaka till startsidan.

Gå till Samsung.com Hem

My Life powered by

Galaxy S5

Läs mer

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Sidan hittades inte…

Sidan du försökte nå kunde inte hittas. Vi ber om ursäkt och ber dig surfa vidare
via länkarna nedan, sökfunktionen eller gå tillbaka till startsidan.

Gå till Samsung.com Hem

My Life powered by

Galaxy S5

Läs mer

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Eco-lösningar

Samsungs miljöprogram är en miljövänlig kultur som tagits fram av ISO 9001, OHSAS 18001 och ISO 14001.

Samsungs processer leder till miljövänliga tekniker och anläggningar. Påverkan på miljön minimeras därför.

2004 skapade vi Eco Design System (EDS) för mer effektiv utvärdering och förbättring av våra produkters miljöstandarder. Med det här systemet fastställs mål för varje kategori redan under den initiala utvecklingsfasen. Detta följs av utvärderingsprocesser som möjliggör att förbättringar görs vid behov.

Förutom att Eco Design System ökar produktens miljömässiga kvalitet visar systemet produktens miljömässiga funktioner för koncernens intressenter i ett överskådligt format. Systemet är kopplat till vårt kvalitetssäkringssystem som gör det möjligt att låta miljöfaktorer påverka beslut om produktkvaliteten.

Funktioner och fördelar

Hantering av farligt avfall

Eftersom miljöfrågor ligger högst upp på vår agenda väljer vi att tillverka alla skrivarförbrukningsvaror på ett säkert och miljövänligt sätt, i enlighet med internationella certifieringsstandarder. För att skydda konsumenter och miljön uppfyller förbrukningsvaror från Samsung RoHS-föreskrifterna som begränsar användningen av vissa farliga substanser som kan finnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Det här säkerställer att du inte utsätts för farliga substanser när du använder våra produkter, och garanterar att inga sådana släpps ut i miljön när produkterna kasseras.

Insamlings- och återvinningsprogram

Alla våra produkter överensstämmer med EU WEEE-direktivet från 2003 som syftar till att minska avfallsmängden från elektrisk och elektronisk utrustning. Tack vare att vi försöker att enbart använda plast i våra produkter kan vi arbeta enligt standarderna ISO 11469 och ISO 1043. 3500 delar används i monteringen av en laserskrivare, och vi ser till att 15 procent av dem som skapas i tillverkningsprocessen återvinns.

Renare anläggningar

Med vårt Eco Design System (EDS) kan vi utveckla miljövänligare produkter. Vi utför dessutom alltid en LCA (Life Cycle Assessment ) för att analysera en produkts svaga punkter under designstadiet.

Vi lanserade vårt Eco-Partner-program 2004 för att hjälpa våra medarbetare skapa miljöhanteringssystem som förenklar hanteringen av skadliga substanser i alla delar och råmaterial.

Vi erbjuder produkttester samt utbildnings- och konsulttjänster till våra Eco-Partners, som kan certifieras för att visa att de använder procedurer och system för att ta fram och producera delar och råmaterial.