Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Eco-lösningar

Samsungs miljöprogram är en miljövänlig kultur som tagits fram av ISO 9001, OHSAS 18001 och ISO 14001.

Vi engagerar oss i att skapa arbetsplatser fria från föroreningar. Vi tillverkar säkra produkter.

Vi engagerar oss i att skapa säkra och miljömedvetna arbetsplatser fria från föroreningar. Genom vårt arbete med brandsäkerhet, hälsa, säkerhet och genom att övervaka och förhindra förorening använder vi miljövänliga processer när vi utvecklar, designar, tillverkar, transporterar och slutligen kasserar våra produkter.

Det här åtagandet säkerställer att våra arbetsplatser och våra partners arbetsplatser uppfyller högsta möjliga miljöstandarder.

Kvalitetssäkring

ISO 9001

Den här internationellt erkända standarden för miljömedvetenhet förbättrar effektiviteten och leder till mindre slöseri och förbättrad produktivitet och service för våra kunder.

ISO 14001

Det här är ett åtagande till att hålla koll på och minimera vår miljöpåverkan. Genom att uppnå den här globala standarden har vi utvecklat en systematisk metod för hantering av vår verksamhets inverkan på miljön. Vi har lärt oss att utnyttja energi mer effektivt, minimera avfallsmängderna och hantera avfallet effektivt. Vår öppna företagskultur hjälper oss att förmedla de här miljökunskaperna till våra kunder.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management System) används i hela vår verksamhet. De här tre standarderna visar vårt heltäckande ansvar gentemot kvalitet, miljömedvetenhet samt hälsa och säkerhet i alla våra tillverkningsprocesser. De är ett bevis på att du investerar i produkter från en leverantör som bryr sig om andras välmående, och som hjälper dig att sänka din miljöpåverkan med högpresterande produkter som uppfyller tuffa miljöstandarder.