Hoppa till innehåll
Innehåll

BranschlösningarSamsung School

DELA

google plus linkedin pinterest

Välj din SNS för att skrapa denna sida.

Stäng fönster

Funktioner

Samsung School är en total utbildningslösning fylld av innovation som väcker stor nyfikenhet och engagemang. Lärare som haft möjlighet att integrera digital hjälpmedel i sin undervisning vittnar om att klassrummet får nytt liv. Elever blir mer aktiva och engagerade och ställer fler frågor. Och de får fler svar. Redan efter en termin har stora positiva förändringar märkts i de aktuella klasserna. Extra glädjande är att framstegen märks, inte bara hos de högpresterande eleverna, utan hos alla.
Samsung School

Hantera

Styr elevers skärmar

Styr elevers skärmar

Läraren kan under lektionstid aktivera vilka program och innehåll som eleverna ska ha tillgång till på sina skärmar. De kan låsa skärmarna och även skick ut ett meddelande för att undvika distraktioner.
Skärmövervakning

Skärmövervakning

Med hjälp av fjärrövervakning kan läraren hålla reda på elevers aktivitet i klassrummet och ge dem privat coaching beroende på elevens förståelse för den aktuella uppgiften. Funktionen gör det möjligt för läraren att interaktivt och snabbare ge individuell uppmärksamhet och se elevers framsteg.
Verktygsfält för lektioner

Verktygsfält för lektioner

Tack vare ett extra verktygsfält är det enkelt att växla mellan olika medier så som länkar, bilder, ordförklaringar, utbildningsappar och filmklipp. Läraren kan skriva direkt på skärmen, dela innehållet till elevernas skärmar, övervaka elevernas framsteg för att sedan låsa skärmarna och ge feedback eller en ny uppgift.

 

Samarbeta

Gruppdiskussioner

Gruppdiskussioner

Upp till sex personer kan dela och skriva på ett och samma dokument samtidigt. Att samarbeta i real-tid på samma utbildningsmaterial hjälper eleverna att aktivt ta del i gruppdiskussioner.
Dela bilder

Dela bilder

Dela en bild i flera sektioner och låt varje gruppmedlem få varsin del att slutföra. De separata delarna går sedan att sammanföra igen och lämna in tillsammans som ett färdigt projekt till läraren.
Grupparbete

Grupparbete

Dela upp klassen i mindre grupper och låt varje gruppmedlem arbeta med ett avsnitt från uppgiften på sina egna tablets, utifrån en medföljande mall. En elev får agera gruppledare och kombinera ihop de färdiga deluppgifterna och lämna in hela grupparbetet till läraren.

 

Engagera

Dela skärm

Dela skärm

Skapa ett kreativt och dynamiskt samspel mellan elever och lärare i klassrummet med hjälp av skärmdelningsfunktionen. Samtidigt som skärmen är i delningsläge kan en elev eller lärare skriva på den för ytterligare öka engagemanget och nyfikenheten i klassrummet.
Test & Undersökning

Test & Undersökning

I Samsung School finns det enkla mallar med flera alternativ där läraren enkelt skapa små snabba tester eller undersökningar. Läraren kan på så vis göra en snabb statuscheck för att bedöma enskilda studenters förståelse, öka dialogen i klassrummet och skapa lektionsinnehåll i den riktning som krävs för sina elever.
Handstil direkt på skärmen

Handstil direkt på skärmen

Öka elevernas nyfikenhet och engageman ytterligare genom att uppmuntra dem att skriva, rita och interagera direkt på skärmen med S Pen och S Note . Elever kan spara sina anteckningar, bilder, videoklipp för framtida bruk och ha allt enkelt samlat på ett ställe.