Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Varför ska du välja Samsung?

Varför ska du välja Samsung?

Vi kämpar för att våra företagskunder ska vara helt nöjda.
Prisbelönta och gedigna produkter samt prisbelönta företagslösningar ger enkla svar på tuffa kundutmaningar.

Varför ska du välja tjänster från Samsung?

Som en del av Samsungs tillgängliga tjänster ingår skräddarsydd support, bl.a. genom att snabbt möta ovanliga förfrågningar.

Den anpassade servicen vi erbjuder alla våra kunder är både snabb och flexibel.

Många av våra konkurrenter prioriterar inte aktiv och uppmärksam kundservice vid hantering av underpresterande utskriftsmiljöer. För oss på Samsung är det centralt för hela vår verksamhet. Vi anser att det är grundläggande att förstå dina behov om vi ska ge dig bästa möjliga lösning inför implementeringsstadiet. Ju mer arbete och planering som läggs på att anpassa en lösning efter dina behov, desto mer får du ut av den när den används.

Tack vare vår extremt välfinansierade forsknings- och utvecklingsavdelning samt vårt interna tillverkningsteam kan vi leverera snabba och flexibla anpassningstjänster till alla våra kunder. Det innebär att vi fokuserar på att optimera fördelarna du får när du investerar i skrivare från Samsung. Vi levererar anpassad programvara, firmware eller maskinvara baserat på dina specifika behov. Resultatet blir den smidigast möjliga övergången från din befintliga infrastruktur till Samsungs enheter, samt maximal prestanda och produktivitet redan från första dagen.

Och när Samsung-infrastrukturen för utskrifter är igång vet du att vi ser till att den ständigt fungerar. Alla våra företagskunder erbjuds allt från standardservice med callcentersupport till uppgraderingar i flera nivåer. Tack vare att vi har företagskundtjänst i 43 länder över hela världen, och på platsen-service nästföljande arbetsdag kan du vara säker på att vi kan uppfylla dina servicebehov.

Om ett fel inte kan åtgärdas av vår kundtjänst eller vårt servicenätverk kommer vi att tillhandahålla vår överlägsna och interna problemlösningstjänst.

Vi har många kunder som har specialbehov. För sådana fall har vi tagit fram en anpassad svarstjänst enbart för dem. De kan exempelvis innefatta garantier som endast omfattar reservdelar, förlängda serviceperioder eller ändringar i servicetyperna från enhetsupphämtning till på platsen-service. Tack vare våra utförliga och flexibla servicelösningar kan vi hitta något som passar dig, oavsett vilka krav du har.