ErgoFlex bestickkorg


Alternativet "Halv maskin" kan väljas för att använda antingen det övre eller det nedre stället vid mindre diskmängder, som tar upp hälften eller mindre av utrymmet i diskmaskinen.

Flexibel disk 1/2


Alternativet "Halv maskin" kan väljas för att använda antingen det övre eller det nedre stället vid mindre diskmängder, som tar upp hälften eller mindre av utrymmet i diskmaskinen.

Flexibla hyllplan


Det flexibla hyllsystemet skapar utrymme för större disk när du behöver det. De justerbara hyllorna kan vikas ner i två steg, vilket ger större flexibilitet eftersom olika typer av tallrikar eller skålar får plats.

Justerbart övre ställ


Vid behov kan det övre hyllplanet justeras i höjdled för att skapa mer plats för stora tillbehör i antingen det övre eller det nedre stället. Det övre hyllplanet kan justeras genom att lyfta handtaget i riktning uppåt eller nedåt. Långa föremål, serveringsbestick, salladsbestick eller knivar bör placeras på hyllan så att de inte är i vägen för sprayarmarna. Vid behov kan hyllan vikas ner eller tas bort helt.

Vinklat hyllsystem


Hyllan gör att disken kan stå i lutande position så att vattnet rinner av och disken torkas mer effektivt.

Energieffektivitet

Samsungs diskmaskin är mycket energieffektiv med fantastiska disk- och torkegenskaper.

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.