Samsungs VCC8790 är en effektiv och påslös dammsugare med en sugeffekt på 360 watt och en motoreffekt på 2000 watt. Tack vare funktionen Multi Chamber Plus+™ arbetar dammsugaren med maximal effekt oavsett hur mycket damm som samlas i behållaren. Dammsugaren är även utrustad med en trevägsborste, HEPA 13 – filter och ett IR-handtag för att kunna justera sugeffekten. VCC8790 har dessutom en arbetsradie på hela 12 meter och en låg ljudnivå på bara 74 db vilket gör städningen till ett rent nöje.

Multi Chamber Plus+™

Samsungs unika Multi Chamber Plus+™ cyklonteknik erbjuder en större dammbehållare för effektivare dammsugning utan att dammsugarens utvändiga mått påverkas – hela 20 % i ökad kapacitet. Flerkammarsystemet bidrar även till att förhindra igensättning i dammsugarens motor och tar i princip bort allt mikroskopiskt damm som i brukar förekomma i dammsugarens utblåsluft. Samsungs dammsugare med Multi Chamber Plus+™ tappar inte sugeffekt eller överfylls vilket underlättar städningen i många år framöver.

Ökad sugeffekt, ökad livslängd

Det är inte alltid lätt att få ett rum helt rent. Om dammsugaren dessutom har tappat sugeffekten – om än bara marginellt – blir processen bara svårare. Därför arbetar Samsung helhjärtat med att utveckla dammsugare med innovativ teknik som förhindrar tidig igensättning av filter och andra orsaker till nedsatt sugeffekt. Samsungs dammsugare innehåller all den teknik som krävs för att driva dammsugaren på full effekt för enklare och effektivare städning.

Enklare städning med trevägsborste

På Samsung vet vi att du hellre gör annat än att dammsuga. Därför har vi uppfunnit en trevägsborste som effektiviserar städningen. Trevägsborsten glider smidigt över golvet och fångar lätt upp allt damm. Och tack vare det revolutionerande dubbelledade systemet når du längre ner och kommer på så vis närmare golvet så att ingen smuts lämnas kvar. Det jämna sugtrycket och de utmärkta kantrengöringsegenskaperna gör trevägsborsten oumbärlig.

Ren utblåsluft med HEPA-filter


Samsung använder HEPA-filtrering för att säkerställa renast möjliga utblåsluft när du dammsuger. Eftersom HEPA-filter fångar upp mikropartiklar som damm och andra allergiframkallande ämnen som pollen och mögel blir luften och miljön renare och hälsosammare. Faktum är att våra HEPA-filter renar utblåsluften så pass bra att våra filter har certifierats av SLG, Tysklands ansedda test- och certifieringsinstitut. Vissa av våra filter är även certifierade mot kvalster och allergener.

Silver Nano System

Ett omfattande hygiensystem som utvecklats av Samsung som använder silverjoner för att effektivt och säkert avlägsna mögel och andra skadliga mikropartiklar. Bakterier neutraliseras under filtreringsprocessen genom en beläggning med miljardtals silverjoner i den flerskiktiga dammsugarpåsen och HEPA-filtret.

Tvättbart filter

Spara tid och energi med tvättbart förmotorfilter.


Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.