/

Adapter Samsung
12pin (#B) till
VGA-kontakt

AA-AV2N12B

Adapter Samsung 12pin (#B) till VGA-kontakt 0 5 0 reviews

Ansvar för återvinning av batterier

 • Det europeiska direktivet om batterier och ackumulatorer har som mål att minimera påverkan av batterier på miljön och främja återvinning av det material de innehåller. I Storbritannien infördes föreskrifter om återvinning av batterier och ackumulatorer (laddningsbara batterier) 2009. Föreskrifterna om förbrukade batterier syftar till att avsevärt öka Storbritanniens insamling och återvinning av förbrukade bärbara batterier från 3% år 2007 till 25% år 2012, för att öka till minst 45% år 2016.

 • Batterisymbolen på en produkt eller dess förpackning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall. I stället är det konsumentens ansvar att avyttra sina förbrukade batterier på en återvinningsstation så att de kan återvinnas. Separat insamling och återvinning av batterier vid kassering bidrar till att bevara naturresurser och se till att de återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. En omfattande lista över batteriåtervinningscentraler kan erhållas från: www.recycle-more.co.uk

 • Alla Samsungs-produkter som omfattas av Batteridirektivet är kompatibla med de brittiska kraven för batterier och ackumulatorer. I enlighet med nationell lagstiftning är Samsung Electronics (UK) Ltd medlem i ett godkänt efterlevnadssystem för batteriproducenter. Detta system samlar in, behandlar och avyttrar batterier för Samsungs räkning.

Stäng lagerpopup

Adapter Samsung
12pin (#B) till
VGA-kontakt

Funktioner

Visa mer och uträtta mer

Visa mer och uträtta mer

Använd Samsungs VGA-adapter för att ansluta din bärbara dator till en extern skärm eller projektor. Du kan använda den stora skärmen som arbetsyta eller spegla den inbyggda skärmen på den stora skärmen för att arbeta effektivare.

TEKN. SPEC.

 • Gränssnitt

  Samsung 12 stift till VGA adapter

 • Length

  120 mm

 • Funktion

  Med Samsungs VGA-adapter kan du ansluta datorn till en extern bildskärm eller projektor.

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING