Samsung rekommenderar Windows 8.

R01 R0101 se 14021700 NP915S3G-K01SE
 • NP915S3GI 1 Öppen Framsida VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_083_Front-open_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_083_Front-open_white30002000370370#ffffff28840141
 • NP915S3GI 2 Uppifrån Öppen VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_069_Top-open_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_069_Top-open_white30002000370370#ffffff28840145
 • NP915S3GI 3 Vänster VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_070_Left_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_070_Left_white30002000370370#ffffff28840154
 • NP915S3GI 4 Höger VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_071_Right_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_071_Right_white30002000370370#ffffff28840162
 • NP915S3GI 5 Från Höger Öppen VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_072_Side-open_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_072_Side-open_white30002000370370#ffffff28840168
 • NP915S3GI 6 Framifrån Stängd VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_073_Front-closed_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_073_Front-closed_white30002000370370#ffffff28840182
 • NP915S3GI 7 Bakifrån Stängd VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_074_Back-closed_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_074_Back-closed_white30002000370370#ffffff28840183
 • NP915S3GI 8 Vänster Ingång VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_075_Left-port_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_075_Left-port_white30002000370370#ffffff28840193
 • NP915S3GI 9 Höger Ingång VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_076_Right-port_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_076_Right-port_white30002000370370#ffffff28840199
 • NP915S3GI 10 Uppifrån VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_077_Top_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_077_Top_white30002000370370#ffffff28840213
 • NP915S3GI 11 Knappar VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_078_Bottom_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_078_Bottom_white30002000370370#ffffff28840220
 • NP915S3GI 12 Öppen Baksida VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_079_Back-open_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_079_Back-open_white30002000370370#ffffff28840229
 • NP915S3GI 13 Dynamisk VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_080_Dynamic_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_080_Dynamic_white30002000370370#ffffff28840233
 • NP915S3GI 14 Detaljer VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_081_Detail_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_081_Detail_white30002000370370#ffffff28840240
 • NP915S3GI 15 Ram VitNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_082_Bezel_white?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_082_Bezel_white30002000370370#ffffff28840249
 • NP915S3GI 16 Front ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_001_Front_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_001_Front_ash-black30002000370370#00000028839879
 • NP915S3GI 17 Front open redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_037_Front-open_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_037_Front-open_red30002000370370#aa020128840013
 • NP915S3GI 18 Front open ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_052_Front-open_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_052_Front-open_ash-black30002000370370#00000028839894
 • NP915S3GI 19 Top open redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_038_Top-open_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_038_Top-open_red30002000370370#aa020128840020
 • NP915S3GI 20 Top open ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_053_Top-open_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_053_Top-open_ash-black30002000370370#00000028839895
 • NP915S3GI 21 Left redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_039_Left_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_039_Left_red30002000370370#aa020128840029
 • NP915S3GI 22 Left ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_054_Left_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_054_Left_ash-black30002000370370#00000028839907
 • NP915S3GI 23 Right redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_040_Right_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_040_Right_red30002000370370#aa020128840035
 • NP915S3GI 24 Right ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_055_Right_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_055_Right_ash-black30002000370370#00000028839918
 • NP915S3GI 25 Side open redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_041_Side-open_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_041_Side-open_red30002000370370#aa020128840043
 • NP915S3GI 26 Side open ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_056_Side-open_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_056_Side-open_ash-black30002000370370#00000028839921
 • NP915S3GI 27 Front closed redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_042_Front-closed_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_042_Front-closed_red30002000370370#aa020128840051
 • NP915S3GI 28 Front closed ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_057_Front-closed_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_057_Front-closed_ash-black30002000370370#00000028839934
 • NP915S3GI 29 Back closed redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_043_Back-closed_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_043_Back-closed_red30002000370370#aa020128840059
 • NP915S3GI 30 Back closed ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_058_Back-closed_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_058_Back-closed_ash-black30002000370370#00000028839935
 • NP915S3GI 31 Left port redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_044_Left-port_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_044_Left-port_red30002000370370#aa020128840067
 • NP915S3GI 32 Left port ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_059_Left-port_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_059_Left-port_ash-black30002000370370#00000028839945
 • NP915S3GI 33 Right port redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_045_Right-port_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_045_Right-port_red30002000370370#aa020128840075
 • NP915S3GI 34 Right port ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_060_Right-port_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_060_Right-port_ash-black30002000370370#00000028839952
 • NP915S3GI 35 Top redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_046_Top_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_046_Top_red30002000370370#aa020128840083
 • NP915S3GI 36 Top ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_061_Top_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_061_Top_ash-black30002000370370#00000028839964
 • NP915S3GI 37 Bottom redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_047_Bottom_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_047_Bottom_red30002000370370#aa020128840091
 • NP915S3GI 38 Bottom ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_062_Bottom_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_062_Bottom_ash-black30002000370370#00000028839974
 • NP915S3GI 39 Back open redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_048_Back-open_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_048_Back-open_red30002000370370#aa020128840099
 • NP915S3GI 40 Back open ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_063_Back-open_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_063_Back-open_ash-black30002000370370#00000028839975
 • NP915S3GI 41 Dynamic redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_049_Dynamic_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_049_Dynamic_red30002000370370#aa020128840107
 • NP915S3GI 42 Dynamic ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_064_Dynamic_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_064_Dynamic_ash-black30002000370370#00000028839985
 • NP915S3GI 43 Detail redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_050_Detail_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_050_Detail_red30002000370370#aa020128840111
 • NP915S3GI 44 Detail ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_065_Detail_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_065_Detail_ash-black30002000370370#00000028839995
 • NP915S3GI 45 Bezel redNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_051_Bezel_red?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_051_Bezel_red30002000370370#aa020128840119
 • NP915S3GI 46 Bezel ash blackNP915S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/se_NP915S3G-K01SE_066_Bezel_ash-black?$L1-Gallery$se_NP915S3G-K01SE_066_Bezel_ash-black30002000370370#00000028839999
#ffffffVit
NP915S3GI Öppen Framsida Vit

ATIV Book 9 Lite speglar vem du är

• Windows 8 (64-bit)
• Smartphone-upplevelse i datorn med SideSync
• Startar blixtsnabbt från viloläge på bara 2 sekunder
• 17,4 mm tunn och 1,58 kg lätt att bära med sig
• 13,3" LED-skärm med touch HD-upplösning

Pris hos online-återförsäljare och butiker nära dig.

Produktegenskaper

Visa alla

Specifikationer

Visa alla

Operativsystem

 • Windows 8 (64-bit)

Grafikprocessor

 • AMD Radeon™ HD 8250 Graphics

Memory

 • 4 GB DDR3L System Memory at 1066 MHz (on BD 4 GB)

Multimedia

 • Stereo Speakers ( 1,5 W x 2 ) SoundAlive™ Internal Digital Mic 720p HD Web Camera

Processor

 • Quad-Core Processor (up to 1,4 GHz)

Display

 • 13,3" HD LED Display (1366 x 768) with Touch Screen Panel

Color

 • Marble White

Nätverk

 • 802.11bg/n 1 x 1 Bluetooth v4.0 Gigabit Ethernet [10 / 100 / 1000]
Operativsystem
Processor
Grafikprocessor
Display
Memory
Color
Multimedia
Nätverk

Konsumentbetyg och recensioner

Visa alla

 • GenerelltGraderingen er 4 av 5 stjerner
 • FunktionerGraderingen er 0 av 5 stjerner
 • PrestandaGraderingen er 0 av 5 stjerner
 • DesignGraderingen er 0 av 5 stjerner
 • VärdeGraderingen er 0 av 5 stjerner

‘‘Mycket bra köp’’

Graderingen er 5 av 5 stjerner

‘‘Bra Skoldator’’

Graderingen er 5 av 5 stjerner

‘‘Rekommenderar’’

Graderingen er 4 av 5 stjerner

Vad tycker du? Dela med dig!

Sätt ett eget betyg på den här produkten.

Liknande produkter

Visa alla

NP940X3GI Framsida Svart

ATIV Book 9 Plus QHD+ NP940X3GI

NP940X3G-K04SE

Graderingen er 0 av 5 stjerner(0)

NP940X3GI Framsida Svart

ATIV Book 9 Plus QHD+ NP940X3GI

NP940X3G-K03SE

Graderingen er 5 av 5 stjerner(1)

NP940X3GI Framsida Svart

13,3" ATIV Book 9 Plus Touch NP940X3GI

NP940X3G-K01SE

Graderingen er 3 av 5 stjerner(3)

NP730U3E Öppen framsida Silver

13,3" ATIV Book 7 NP730U3E

NP730U3E-X01SE

Graderingen er 0 av 5 stjerner(0)

Du kanske också är intresserad av

EK-GC200 Framsida Svart

Galaxy Camera 2

EK-GC200ZKANEE

Graderingen er 0 av 5 stjerner(0)

EK-GC200 Framsida Vit

Galaxy Camera 2

EK-GC200ZWANEE

Graderingen er 0 av 5 stjerner(0)

S24D391HL Framsida VitNYHET

23,6" PLS-skärm SD391HL

LS24D391HL/EN

Graderingen er 0 av 5 stjerner(0)