/

Internt vattenfilter HAFIN2 1100L

HAFIN2/EXP

Internt vattenfilter HAFIN2 1100L Vatten av god kvalitet är ett grundläggande krav i livet och därför är det viktigt att kunna lita på källan. Samsungs testade och certifierade vattenfilter säkerställer en reducering av skadliga föroreningar i vattnet och garanterar friskt vatten. Vattenfilter är även en ekonomisk lösning och ett bra miljöval. Njut av renare dricksvatten och skona samtidigt miljön.
0 5 0 reviews

Ansvar för återvinning av batterier

 • Det europeiska direktivet om batterier och ackumulatorer har som mål att minimera påverkan av batterier på miljön och främja återvinning av det material de innehåller. I Storbritannien infördes föreskrifter om återvinning av batterier och ackumulatorer (laddningsbara batterier) 2009. Föreskrifterna om förbrukade batterier syftar till att avsevärt öka Storbritanniens insamling och återvinning av förbrukade bärbara batterier från 3% år 2007 till 25% år 2012, för att öka till minst 45% år 2016.

 • Batterisymbolen på en produkt eller dess förpackning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall. I stället är det konsumentens ansvar att avyttra sina förbrukade batterier på en återvinningsstation så att de kan återvinnas. Separat insamling och återvinning av batterier vid kassering bidrar till att bevara naturresurser och se till att de återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. En omfattande lista över batteriåtervinningscentraler kan erhållas från: www.recycle-more.co.uk

 • Alla Samsungs-produkter som omfattas av Batteridirektivet är kompatibla med de brittiska kraven för batterier och ackumulatorer. I enlighet med nationell lagstiftning är Samsung Electronics (UK) Ltd medlem i ett godkänt efterlevnadssystem för batteriproducenter. Detta system samlar in, behandlar och avyttrar batterier för Samsungs räkning.

Stäng lagerpopup

Internt vattenfilter HAFIN2 1100L

Funktioner

Spara mer och skona miljön

Spara mer och skona miljön
Med friskt vatten tillgängligt direkt i kylskåpet sparar du in på köpen av flaskvatten. Plus att du inte köper miljöfarliga plastflaskor.

Certifierad prestanda

Certifierad prestanda
Samsungs vattenfilter testas och certifieras av NSF International, en frivillig och fristående organisation som arbetar för allmän hälsa, säkerhet och miljöfrågor. Organisationens certifieringar är erkända världen över som garanti på säkerhet.

Reducerar föroreningar

Reducerar föroreningar
Samsungs vattenfilter använder kol av högsta kvalitet för att ta bort 99% av alla potentiellt skadliga föroreningar som kan finnas i kranvatten som t.ex.: Smak och lukt av klor. Klor används för desinficering av kranvatten men kan ge en smak och lukt av klor. Tungmetaller & kemikalier: Bly, asbest, bensen, kvicksilver och karbofuran. Dessa vanliga industriella ämnen och föreningar med hög toxicitet kan hamna i vattenkällan och utgöra en hälsorisk. Bakterier m.m.: Parasiter som cryptosporidium är vanligt förekommande i alla typer av vattendrag. Parasiten har hög motståndskraft mot desinficeringsmedel som klor och kan därför överleva länge.

Lampindikator för filterbyte

Lampindikator för filterbyte
Kylskåpets digitala panel har en filterbytesindikator. Lampan lyser röd när det är dags att byta filtret. Du kan också sätta en månadsdekal (ingår i varje nytt filter) på filterkassetten som påminnelse.
Alltid tillgång till friskt vatten

Alltid tillgång till friskt vatten

När du köper ditt Samsung side-by-side-kylskåp med vatten- och ismaskin kan du vara trygg i vetskapen om att det har ett vattenfiltreringssystem. Oavsett om systemet är intern- eller externmonterat garanterar båda filtren en reducering av föroreningar. Njut av friskt vatten direkt från vatten / -ismaskinen.

Samsung originaltillbehör

Samsung originaltillbehör
Använd endast äkta Samsung vattenfilterkassetter för garanterad funktionalitet. Var försiktig med andra märken eller imitationer som har ett lägre pris och påstås vara kompatibla med Samsungs filter. Endast Samsung originalfilter har garanterad kvalitet som fungerar med ditt Samsung-kylskåp.

TEKN. SPEC.

Kapacitet

 • Kapacitet

  1100 liter

Physical Specification

 • Mått

  Ø 7,2 x 14,2 cm

 • Vikt

  0,266 kg

VISA FLER SPECIFIKATIONERExpandera

Typ

 • Typ

  Intern

For Use in System Model No.

 • For Use in System Model No.

  RSG5PURS1/XEE, RSG5PUBP1/XEE, RSG5UURS1/XEE

Replacement Cartridge Code

 • Replacement Cartridge Code

  DA29-00003G (ersätter gamla modellen DA29-00003B och kompatibla)

Certifiering

 • Certifiering

  NSF 42 för reducering av klorlukt och -smak NSF 53 mot parasiter, grumlighet, bly, asbest, bensen, karbofuran, p-diklorbensen och kvicksilver

Installation

 • Installation

  90° rotation

RECENSIONER

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING