/

Dockningsstation Galaxy Tab 8.9
EDD-D1C9BE

EDD-D1C9BE

Dockningsstation Galaxy Tab 8.9 EDD-D1C9BE 2 5 1 reviews

Ansvar för återvinning av batterier

 • Det europeiska direktivet om batterier och ackumulatorer har som mål att minimera påverkan av batterier på miljön och främja återvinning av det material de innehåller. I Storbritannien infördes föreskrifter om återvinning av batterier och ackumulatorer (laddningsbara batterier) 2009. Föreskrifterna om förbrukade batterier syftar till att avsevärt öka Storbritanniens insamling och återvinning av förbrukade bärbara batterier från 3% år 2007 till 25% år 2012, för att öka till minst 45% år 2016.

 • Batterisymbolen på en produkt eller dess förpackning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall. I stället är det konsumentens ansvar att avyttra sina förbrukade batterier på en återvinningsstation så att de kan återvinnas. Separat insamling och återvinning av batterier vid kassering bidrar till att bevara naturresurser och se till att de återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. En omfattande lista över batteriåtervinningscentraler kan erhållas från: www.recycle-more.co.uk

 • Alla Samsungs-produkter som omfattas av Batteridirektivet är kompatibla med de brittiska kraven för batterier och ackumulatorer. I enlighet med nationell lagstiftning är Samsung Electronics (UK) Ltd medlem i ett godkänt efterlevnadssystem för batteriproducenter. Detta system samlar in, behandlar och avyttrar batterier för Samsungs räkning.

Stäng lagerpopup

Dockningsstation Galaxy Tab 8.9
EDD-D1C9BE

RECENSIONER (1)

Ägares totala betyg

0 out of 1 (0%) customers recommend this product

 • Funktioner1.0/5.0
 • Prestanda2.0/5.0
 • Design4.0/5.0
 • Värde2.0/5.0

Ägarrecensioner

Sortera efter
Nyast

Karkus

2012-10-26

 • Funktioner1/5.0
 • Prestanda2/5.0
 • Design4/5.0
 • Värde2/5.0

laddar inte batteriet inkopplad i datorns USB

Hej Det som drar ner betyget på denna dockningsstation är att batteriet inte laddas när den sitter i datorn och man får inte med någon extra sladd såatt man kan ladda den i standard 240 volt utan att behöva dra med kabel ifrån datorn annars snygg och

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING