/

Ansvar för återvinning av batterier

  • Det europeiska direktivet om batterier och ackumulatorer har som mål att minimera påverkan av batterier på miljön och främja återvinning av det material de innehåller. I Storbritannien infördes föreskrifter om återvinning av batterier och ackumulatorer (laddningsbara batterier) 2009. Föreskrifterna om förbrukade batterier syftar till att avsevärt öka Storbritanniens insamling och återvinning av förbrukade bärbara batterier från 3% år 2007 till 25% år 2012, för att öka till minst 45% år 2016.

  • Batterisymbolen på en produkt eller dess förpackning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall. I stället är det konsumentens ansvar att avyttra sina förbrukade batterier på en återvinningsstation så att de kan återvinnas. Separat insamling och återvinning av batterier vid kassering bidrar till att bevara naturresurser och se till att de återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. En omfattande lista över batteriåtervinningscentraler kan erhållas från: www.recycle-more.co.uk

  • Alla Samsungs-produkter som omfattas av Batteridirektivet är kompatibla med de brittiska kraven för batterier och ackumulatorer. I enlighet med nationell lagstiftning är Samsung Electronics (UK) Ltd medlem i ett godkänt efterlevnadssystem för batteriproducenter. Detta system samlar in, behandlar och avyttrar batterier för Samsungs räkning.

Stäng lagerpopup

Funktioner

Pennformat headset för anslutning till din smartphone

Pennformat headset för anslutning till din smartphone
Samsungs HM5000 Slim Stick är ett unikt bluetooth-headset som fungerar som mottagare till din smartphone. Den unika pennformen med klämman är diskret och förvaras enkelt i t.ex. bröstfickan. Detta lätthanterade headset har även praktiska funktioner som Active Pairing och Multipoint-teknik. I kombination med högklassigt ljud, stereohörlurar och ActiveSound får du bluetooth-prestanda som är i en klass för sig.

Två telefoner – ett bluetooth-headset!

Två telefoner – ett bluetooth-headset!
Med Samsungs Bluetooth-headset HM5000 och dess multipoint-teknik kan du ansluta två mobiltelefoner samtidigt. Du kan även hantera flera samtal samtidigt: genom att parkera det första samtalet kan du svara på inkommande samtal från den andra mobiltelefonen.

Håll kontakten med tysta meddelanden

Håll kontakten med tysta meddelanden
I kontorsmiljöer måste ibland kommunikationsenheter som mobiltelefoner stängas av eller sättas i tyst läge. Just av denna anledning har Samsung Slim Stick både vibrerings- och LED-indikeringslägen. Om du får inkommande samtal eller meddelanden när du t.ex. sitter i möte, får du en diskret indikation från ditt Slim Stick bluetooth-headset antingen genom vibrationer eller blinkande lysdioder.

RECENSIONER

Kompatibla produkter
Se mer
  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING