/

Vehicle Dock(Tablets with 7~8.2" screen)

Vehicle Dock(Tablets with 7~8.2 screen) Samsungs dockningsstation ger dig enkel åtkomst till din surfplatta när du åker bil. Dockningsstationen är enkel att montera och håller din tablet på plats under färden. Tillsammans med din surfplattas röststyrda S-voice och GPS-funktion kan du köra säkert med båda händerna på ratten. Samsungs dockningsstation passar tablets med 7"- 8" skärmar. 0 5 0 reviews

Ansvar för återvinning av batterier

 • Det europeiska direktivet om batterier och ackumulatorer har som mål att minimera påverkan av batterier på miljön och främja återvinning av det material de innehåller. I Storbritannien infördes föreskrifter om återvinning av batterier och ackumulatorer (laddningsbara batterier) 2009. Föreskrifterna om förbrukade batterier syftar till att avsevärt öka Storbritanniens insamling och återvinning av förbrukade bärbara batterier från 3% år 2007 till 25% år 2012, för att öka till minst 45% år 2016.

 • Batterisymbolen på en produkt eller dess förpackning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall. I stället är det konsumentens ansvar att avyttra sina förbrukade batterier på en återvinningsstation så att de kan återvinnas. Separat insamling och återvinning av batterier vid kassering bidrar till att bevara naturresurser och se till att de återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. En omfattande lista över batteriåtervinningscentraler kan erhållas från: www.recycle-more.co.uk

 • Alla Samsungs-produkter som omfattas av Batteridirektivet är kompatibla med de brittiska kraven för batterier och ackumulatorer. I enlighet med nationell lagstiftning är Samsung Electronics (UK) Ltd medlem i ett godkänt efterlevnadssystem för batteriproducenter. Detta system samlar in, behandlar och avyttrar batterier för Samsungs räkning.

Stäng lagerpopup

Vehicle Dock(Tablets with 7~8.2" screen)

Funktioner

Designad för Galaxy Note 8.0

Samsungs dockningsstation är designad för surfplattor med 7" - 8" skärm.

Håll din tablet på plats och kör säkert

Dockningsstationen är enkel att montera och håller din tablet på plats under färden så att du kan fokusera på körningen. Tillsammans med din surfplattas röststyrda S-vocie och GPS-funktion kan du köra säkert med båda händerna på ratten.

Montera din tablet med dockningsstationen

Montera din surfplatta på instrumentbrädan eller vindrutan med den justerbara dockningsstationen.

TEKN. SPEC.

Tillbehör

 • Color

  Black

 • ETC

  Components: Vehicle Dock

 • Specification

  Vehicle Dock for 7" - 8,2" devices

 • Förpackning

  Gift-Box

*Tillgängligt internminne är mindre än det totala minnet på grund av att operativsystemet och telefonens programvara upptar utrymme i minnet. Internminnets verkliga storlek varierar beroende på mobiltelefonoperatör, region, användare och språk och kan komma att ändras efter programuppdatering.
*Batteritiden baseras på våra egna mätningar i laboratorium och kan variera beroende på faktorer som enhetsinställningar, handhavande och miljö.

RECENSIONER

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING