Framtidens digitala entreprenörer möter arbetslivet under Sime Next Entrepreneur Camp

Av Samsung Nordic 30.06.2017

Partnerships Samarbeten Utbildning Entrepreneurship Social Innovation

Sime Next Entrepreneur Camp

Den 26 juni drog Sime Next Entrepreneur Camp igång för andra året. Ett veckoläger där barn och unga mellan 14–18 år har fått chansen att inspireras och lära sig mer om att driva företag i en digital värld. I det kreativa företagshuset Epicenter Stockholm samarbetade deltagarna med innovativa företag, och fick känna på hur det är att vara en entreprenör.

Sime Next Entrepreneur Camp, där Samsung är medgrundare, drivs av Sime Next och är ett kostnadsfritt läger under en vecka där ett tjugotal unga aspirerande entreprenörer har fått utveckla sina kunskaper om att driva en digital startup. Här har de fått arbeta fram, testa och lansera en företagsidé med stöd från mentorer från några av världens mest innovativa företag. En av dessa mentorer är Elin Wallberg, ansvarig för Corporate Citizenship på Samsung i Norden, som ungdomarna fick stöd av under veckan.

–  Det här är en fantastisk ungdomssatsning där barn och unga från olika delar av Stockholm har chansen att nätverka med arbetslivet. Lägret är också bredare än bara digitalt där flera intressanta företag från olika branscher samarbetar kring många olika frågor, vilket inte enbart stöttar ungdomarna med kunskap om nya teknologier utan också livskunskap.

Under lägret har deltagarna inte bara fått träna på hur man presenterar en affärsidé, fått kunskap om den senaste tekniken och digital marknadsföring, utan också privatekonomi, mindfulness och andra aspekter som är viktiga för att driva ett framgångsrikt företag.

Nytt mentorprogram

En av styrkorna med Sime Next Entrepreneur Camp är att det kopplar samman engagerade ungdomar med arbetslivet. För att stötta och inspirera dem att våga satsa på en framtid inom digitalt entreprenörskap vill Samsung förlänga detta. I år startar Samsung därför ett mentorprogram, där intresserade ungdomar har möjlighet att kopplas samman med mentorer från Samsung både under och efter lägret tagit slut.