Möt Epicenter

Av Samsung Nordic 08.09.2017

Partnerships Innovation Samarbeten

Epicenter

Samsung arbetar aktivt med att stötta startups och entreprenörer som vill göra världen bättre med hjälp av innovation och teknik. Vi tror på öppen innovation och att det är i samverkan med andra vi skapar något större och bättre än vi kan göra själva. Innovationshuset Epicenter i Stockholm är en sådan mötesplats. Vi har träffat Patrick Mesterton, VD på Epicenter.

1. Hur börjar historien om Epicenter?
Idén föddes 2013 på en konferens om stadsplanering i Stockholm. Vi ville skapa ett unikt ekosystem med framgångsrika digitala företag och marknadsledare som kan främja en hållbar utveckling för städer som Stockholm. 

2. Hur kan ni bidra till samhället och hur ser er framtidsdröm ut?
Globalisering och digitalisering kommer påverka arbetsmarknaden enormt. Det innebär stora utmaningar då vi ska bygga framtidens hållbara och blomstrande städer och samhällen. På Epicenter har vi skapat en miljö där hundratals företag kan växa och dra nytta av varandra, och snabbare komma ut på marknaden. På sikt hoppas vi kunna öppna fler Epicenter House of Innovation runt om i världen.

3. Berätta om samarbetet med Samsung?
Epicenter och Samsung har haft ett nära samarbete sedan Epicenter startade 2015. Samsung bidrar med digital teknologi, som t ex VR, som används för att utbilda medlemmar och besökare. Därutöver bidrar Samsung med kunskaper om marknaden och affärsinsikter genom seminarier och event, och tillsammans främjar vi ett starkare klimat för innovation.

4. Hur tror ni att den digitala utvecklingen kan bidra till att skapa en mer hållbar värld och ett bättre liv för människor?
En ökad digitalisering betyder att kunskap blir tillgänglig för fler. Det betyder i sin tur att fler får chansen att utbilda sig och kan vara med och utveckla och stärka våra samhällen.

5. Vart befinner sig Epicenter om 5 år?
Om 5 år har vi öppnat i alla nordiska huvudstäder och i flera andra ledande europeiska städer som exempelvis Amsterdam och Berlin.

Läs mer om Epicenter här: https://epicenterstockholm.com/