Möt Me & MyCity

Av Samsung Nordic 12.09.2017

Partnerships Utbildning Startup

Me & MyCity

Genom att investera i framtidens generationer, investerar vi också i morgondagens entreprenörer. Me & MyCity är ett samarbete som möjliggör för skolelever att få testa på livet som medborgare, företagare, entreprenör och konsument - allt i ett simulerat minisamhälle.

1. Hur börjar historien om Me & MyCity?
Vi har jobbat i flera decennier med att förse barn och unga med värdefull arbetserfarenhet. Tillsammans med våra engagerade lärare har vi byggt upp en unik och inspirerande lärmiljö för elever.

2. Hur kan ni bidra till samhället och hur ser er framtidsdröm ut?
Vi förser elever med positiva upplevelser från arbetslivet, samhället och entreprenörskap. Vår dröm är att alla barn ska ha självförtroendet att vara aktiva medborgare efter att de har deltagit i Me & MyCity.

3. Berätta om samarbetet med Samsung?
Samsung har gjort det möjligt för oss att använda den senaste tekniken och digitala verktyg i Me & MyCity. Förutom att bidra med produkter i världsklass har Samsung hjälpt oss att utveckla vårt koncept och bygga upp ett stort nätverk.

4. Hur tror ni att den digitala utvecklingen kan bidra till att skapa en mer hållbar värld och ett bättre liv för människor?
Me & MyCity är ett simulerat minisamhälle. För oss är digitaliseringen något som både kan förena människor och något som kommer kunna lösa flera stora globala utmaningar.

5. Vart befinner sig Me & My City om 5 år?
Vi vill nå ut till alla finska skolbarn och även sjösätta vårt koncept utomlands. Det finns ett universellt behov av att rusta barn och ungdomar för både arbetslivet och samhället.

Läs mer om Me & My City här: https://yrityskyla.fi/en/