Möt Vertical

Av Samsung Nordic 15.09.2017

Partnerships Hälsa Samarbeten

Vertical

Framtidens hälso- och friskvård är en viktig fråga för samhället och dess medborgare. Digitaliseringen och mobila lösningar skapar nya möjligheter att förebygga ohälsa och bidra till en bättre vård. Tillsammans med acceleratorn Vertical och dess startups, bidrar Samsung till ökad kunskap och innovation för hälsosektorn.

1. Hur börjar historien om Vertical?
Vi såg många lovande, innovativa företag som arbetade på olika sätt med hälsa. Men vi såg också att de ofta hade det svårt att ta det sista steget ut på marknaden. Så föddes idén till Vertical som grundades 2015. Vi ville vara en hjälp för nystartade företag att snabbare nå sin fulla potential.

2. Hur kan ni bidra till samhället och hur ser er framtidsdröm ut?
Genom att stödja entreprenörer och hjälpa dem att utvecklas så är vi övertygade om att vi kan hjälpa till att öka kvaliteten på vård i allmänhet och göra den tillgänglig för så många som möjligt.

3. Berätta om samarbetet med Samsung?
Att arbeta med Samsung har gett oss en unik möjlighet att hjälpa entreprenörer och startups med allt från kunskap om marknaden till den senaste tekniken. Tillsammans med Samsung arbetar vi aktivt för att hjälpa entreprenörer inom hälsa och välfärd att ta sina produkter till marknaden.

4. Hur tror ni att den digitala utvecklingen kan bidra till att skapa en mer hållbar värld och ett bättre liv för människor?
Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen kommer att innebära att fler får tillgång till bra vård och hälsa. Vi kommer få mer och snabbare kunskap om vår egen hälsa, vilket betyder att det förhoppningsvis kommer vara enklare att förebygga ohälsa.

5. Vart befinner sig Vertical om 5 år?
Med hjälp av ny teknik kommer vården att bli betydligt mer mobil och ett större fokus kommer att läggas på prevention och att förhindra sjukdomar i förtid, vilket vi kommer att fortsätta arbeta för de kommande åren.

Läs mer om Vertical här www.vertical.vc