Möt xEdu

Av Samsung Nordic 14.09.2017

Partnerships Startup

xEdu Acceleration Journey

Samsung arbetar aktivt med att stödja och förbättra den digitala utvecklingen inom utbildningssektorn. Genom samarbetet med acceleratorn xEdu möts innovativa lösningar där teknik, kunskapsspridning och pedagogik blomstrar varje år.

1. Hur börjar historien om xEdu?
Edtech, dvs lärande genom teknik, bygger ofta mer på teknik än på lärande. Därför startade vi xEdu, en accelerator och inriktade oss på att skapa ett ekosystem där utvecklare, lärare och studenter kan samverka.

2. Hur kan ni bidra till samhället och hur ser er framtidsdröm ut?
På xEdu förbättrar och stödjer vi den digitala utvecklingen inom utbildningssektorn. Genom att förse startups med insikter och kunskaper inom pedagogik säkerställer vi att edtech-bolagen bibehåller ett stark utbildningsfokus samtidigt som de driver teknikanvändningen framåt.

3. Berätta om samarbetet med Samsung?
Samsungs tekniska expertis och produkter har gjort att vi har kunnat växa snabbt. Våra startups och samarbetsskolor har kunnat använda Samsungs teknologi i sitt arbete. Dessutom har vi arbetat nära Samsung i Finland och bland annat organiserat events tillsammans.

4. Hur tror ni att den digitala utvecklingen kan bidra till att skapa en mer hållbar värld och ett bättre liv för människor?
Digitaliseringen kommer påverka våra liv mer och mer. Sektorer som vård, transport och utbildning kommer att förändras i grunden och nya möjligheter kommer att växa fram.

5. Vart befinner sig xEdu om 5 år?
Då är xEdu en av de ledande plattformarna i världen när det gäller utbildning och teknik, med ett stort nätverk av privata och statliga aktörer som arbetar tillsammans på nya sätt.

Läs mer om xEdu här: https://www.xedu.co/