Women in Tech - en dag för att inspirera kvinnor att ta plats i den spännande teknikbranschen

Av Samsung Nordic 08.03.2017

Partnerships Samarbeten Entrepreneurship Innovation

Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, genomförs varje år ”Women in Tech”. En dag som verkar för att uppmärksamma kvinnor inom teknikbranschen och för att inspirera kvinnor att välja den spännande industri som formar framtidens samhällen.

Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, genomförs varje år ”Women in Tech”. En dag som verkar för att uppmärksamma kvinnor inom teknikbranschen och för att inspirera kvinnor att välja den spännande industri som formar framtidens samhällen. Samsung är partner till Women in Tech som en del i arbetet med att verka för digital inkludering, där mångfald och att bidra till teknisk utveckling som gynnar alla i samhället är ett viktigt område.

En förebild och kvinnlig ledare som inspirerat Samsung är Henrietta Kekäläinen som grundat Mehackit och nu vill inspirera fler att vara med och påverka samhället genom tekniken.

– Jag var väldigt frustrerad över att jag fick lära mig programmering och teknik så sent i livet, det kändes som att världen hade hållit det gömt för mig, säger Henrietta.

Henrietta Kekäläinen berättar om Mehackit

Mehackit är en startup som arbetar med att undervisa högstadie- och gymnasieelever i kreativ teknik och programmering. Idén till Mehackit kom när Henrietta byggde en discolampa tillsammans med sitt kusinbarn och insåg att ”Hur ska barn lära sig om teknik när ingen lär dem hur det fungerar?”

Genom Mehackit, har Henrietta arrangerat kurser i 70 skolor över hela Norden, i Finland, Sverige, Norge och även i Storbritannien. Sedan 2015 har de utbildat över 100 lärare och cirka 980 elever har tagit del av kurser i Creative Technology. Mehackit är nu i förhandlingar med flera internationella skolor. Samsung har som huvudpartner för Mehackit i Norden varit med sedan starten. Elin Wallberg, Corporate Citizenship Officer på Samsung, berättar mer:

– Henrietta och Mehackit är fantastiska! Vi är otroligt stolta över att ha varit med från början och stöttat deras spännande och viktiga ambition, och att vi fått se dem växa till den framgångsrika organisation de är idag. Vårt arbete på Samsung handlar om att bryta barriärer, att föra människor närmare varandra och bidra till samhällsutvecklingen. I ett samhälle där allt mer styrs av den digitala utvecklingen är det kritiskt att uppmärksamma och möjliggöra att fler kvinnor som Henrietta kan ta för sig och ta ledarskapsroller inom branschen.

Henrietta Kekäläinen startar nu sitt tredje bolag och berättar mer om sin syn på nuläget och framtiden för kvinnor inom branschen:

– Det finns fler unga kvinnor inom teknik idag, men vi är i desperat behov av fler förebilder, mentorer och verktyg. Det handlar inte bara om att göra fler unga kvinnor intresserade, utan också få dem att inse att alla unga människor, kvinna som man och oberoende av kulturell bakgrund, kan skapa och influera teknikbranschens utveckling. Teknik skapar vår värld, och vi behöver en mer diversifierad grupp av människor som förstår teknik och kan använda den på ett meningsfullt sätt.

Se intervjun där Henrietta Kekäläinen berättar om Mehackit:

Läs mer om Women in Tech