Samsung vill bygga framtiden tillsammans med unga innovatörer

Av Samsung Nordic 29.09.2016

Social Innovation Social Impact Startup Social Innovation

Samsung vill bygga framtiden tillsammans med unga innovatörer

Samsung är ett av världens största teknikföretag. Men företaget vill utveckla mer än produkter. Elin Wallberg är Corporate Citizenship Officer på Samsung och ansvarar för social innovation inom utbildning, hälsa- och friskvård och hållbarhet.

Varför satsar Samsung på social innovation?

Vi vill använda vår styrka inom teknik och innovation för att skapa ett bättre samhälle. Gör vi det så kan vi bidra till att lösa några av de största utmaningar som finns i Norden och i världen.

Vilka är våra största utmaningar?

Vi lever i en tid av stor förändring där tekniken har utvecklats otroligt fort. Bara en sådan sak som att nästan alla idag bär omkring på en oändlig kunskapskälla i form av en smartphone. Med så dramatiska förändringar kommer nya möjligheter, men också en del utmaningar. Världen över försöker politiker, företag och experter komma på nya sätt att rädda vår miljö och förbättra sjukvården. Men också se till att nästa generation är rustade för en framtid där digitalisering och robotar kommer spela en större roll.

Hur viktig är teknikutvecklingen?

Den tekniska utvecklingen har definitivt drivit på de stora förändringarna vi ser idag, på gott och ont. Men samtidigt kan det vara lösningen på många av utmaningarna som uppstått på grund av innovation. På Samsung är vi övertygade om att teknik har potential att göra våra liv bättre. Att den kan vara en god kraft i världen, som gör skillnad på riktigt.

Samsung Nordic Framtid SENA,

Hur kan Samsung bidra?

Vi ska göra vad vi kan för att lösa de problem vi ställs inför. Den inställningen finns i Samsungs DNA. Vi vill att våra medarbetare, våra produkter och våra tjänster ska bidra till ett bättre samhälle. Vi ser oss som innovatörer; vi är öppna för att tänka nytt och snabba på att anamma idéer. Vi vill sprida vårt tankesätt, för att hitta lösningar på några av vår tids stora utmaningar, och sen dela dem med vår omvärld.

Vilka områden fokuserar Samsung på?

Globalt arbetar vi främst med de frågor där vi tror att vi kan göra störst skillnad: utbildning, hälsa och hållbarhet. Men vi försöker vara innovativa men också praktiska. Alla länder och regioner är olika och vi försöker utveckla idéer som fungerar lokalt i samråd med civilsamhället.

Hur ser det ut i Norden?

Vi samarbetar med ledande experter inom utbildning, hälsa och hållbarhet för att hjälpa unga innovatörer i hela Norden. Men vi vill mer. På Samsung inspireras vi mycket av att försöka uppnå framsteg som ingen trodde var möjliga. Det tankesättet vill vi förmedla. Vi vill uppmuntra barn och ungdomar att bryta barriärer och göra sådant som de inte visste att de var kapabla till. Vi vill bidra till att alla ska kunna nå sin fulla potential.