Breaking Barriers – Hur kan vi öka ungas inflytande i en digital värld?

Av Samsung Nordic 29.06.2017

Stories Breaking Barriers Samarbeten Social Innovation

Breaking Barriers

Samsung försöker ständigt hitta nya innovativa sätt att bidra till en positiv samhällsutveckling. Under våren har vi initierat ett projekt tillsammans med forskningsinstitutet RISE Interactive där vi undersöker hur digitala verktyg kan öka ungas samhällsinflytande.

Att unga upplever att de får vara delaktiga i beslut som påverkar deras liv är avgörande för långsiktig social hållbarhet. Trots det upplever 8 av 10 unga att de har små eller inga möjligheter att framföra idéer till lokala beslutsfattare1, trots att nästan hälften är intresserade av att påverka i frågor som rör dem. Enligt SB Insight2 skiljer sig samhällsengagemanget bland unga från tidigare generationer när det gäller framförallt miljö och mänskliga rättigheter. Unga idag är mer engagerade i frågor som rör vår planet och jämställdhetsfrågor - men upplever alltså i stor utsträckning att de saknar inflytande.

Ungas drivkraft, skaparglädje och kreativitet är något som inspirerar Samsung till att aldrig begränsa oss när något verkar omöjligt. Därför är vi speciellt intresserade av att ta reda på vad som håller unga personer tillbaka i samhället - och om digitala innovationer kan bli ett verktyg för ökat inflytande. Med den bakgrunden har vi startat projektet Breaking Barriers i samarbete med forskningsinstitutet RISE Interactive. Tillsammans med ett antal samarbetsorganisationer ska vi under sommaren och hösten utforska hur unga tänker kring sin röst och möjlighet att påverka samhället.

Vår förhoppning är att Breaking Barriers ska resultera i konkreta digitala verktyg för pedagoger, beslutsfattare och personer som vill involvera unga mer i sin verksamhet och i sina beslut.

Du kommer att kunna följa projektet här på bloggen, och om du har möjlighet är du välkommen till vårt seminarium i Almedalen den 3 juli där denna viktiga fråga diskuteras vidare med ett antal experter. 


[1] ungidag.se - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

[2] SB Insight, Millenials Generation Z & Hållbarhet (2017)