Ungdomarna som vill förändra världen

Av Samsung Nordic 23.09.2016

Stories Sustainability Entrepreneurship Social Innovation

Innovation, Blogg, Samsung, Sverige

Samsung vet att vår roll i samhället sträcker sig utöver våra produkter. Vi måste fokusera på innovation, vara öppna för nya tankar och snabba att implementera idéer.

Vi vill dela med oss av vår kunskap för att hitta nya lösningar till utmaningar vi står inför. Vi är däremot ödmjuka inför att Samsung inte själva kan lösa utmaningar, men förhoppningsvis kan vi tillsammans med andra komma fram till bättre lösningar.

Ett exempel är Samsungs samarbete med unga entreprenörer och startups runt om i världen där vi tillsammans försöker hitta nya lösningar och idéer.

Samsung i USA har sedan 2010 anordnat tävlingen "Solve For Tomorrow" för att uppmuntra studenter att blir forskare, innovatörer, ingenjörer och matematiker. En av de fem vinnarna 2015 var Isabela som ledde en grupp med 90 studenter i ett projekt som gick ut på att ta fram anpassade hjälpmedel för studenter med extra behov. Totalt togs 21 prototyper fram under Solve for Tomorrow.

Fler exempel på unga innovatörer ser du här: