Innovation
Partnerships

Samsung jobbar med social innovation och teknologi som ett verktyg för att bryta barriärer och bidra till en positiv samhällsutveckling. Som ett av världens ledande teknikföretag vet vi att vår roll och vårt uppdrag sträcker sig bortom våra produkter och tjänster.

13.01.2018

Vertical
Partnerships

Framtidens hälso- och friskvård är en viktig fråga för samhället och dess medborgare. Digitaliseringen och mobila lösningar skapar nya möjligheter att förebygga ohälsa och bidra till en bättre vård. Tillsammans med acceleratorn Vertical och dess startups, bidrar Samsung till ökad kunskap och innovation för hälsosektorn.

15.09.2017

Visioner om ett bättre samhälle blev till prototyper i San Francisco
Partnerships

18–19 oktober åkte vi till Samsung Developer Conference (SDC) 2017 i San Francisco tillsammans med Vertical och Mehackit, två av våra nordiska partners. Vi ville uppmuntra konferensdelegaterna – studenter, utvecklare och företag – att tillsammans utveckla hållbara lösningar och prototyper kring hur vi kan lösa några av världens största utmaningar.

02.11.2017

Creative labs, Samsung, Relúmĭno, TV, nedsatt syn, VuildUs, 360, Gear VR, C-Lab, VR
Smart Living

En bit utanför Seoul ligger Creative-Lab Space, ett av Samsungs kreativa labb där anställda får chansen att utveckla sina egna projekt med hjälp av den senaste tekniken. Där föds ständigt nya idéer på hur vi kan skapa en bättre värld. Här är två högaktuella VR-projekt som nyss har sett dagens ljus.

13.09.2017

Epicenter
Partnerships

Samsung arbetar aktivt med att stötta startups och entreprenörer som vill göra världen bättre med hjälp av innovation och teknik. Vi tror på öppen innovation och att det är i samverkan med andra vi skapar något större och bättre än vi kan göra själva. Innovationshuset Epicenter i Stockholm är en sådan mötesplats. Vi har träffat Patrick Mesterton, VD på Epicenter.

08.09.2017

Industryhack
Partnerships

På Samsung jobbar vi med att skapa nya möjligheter och positiv samhällsutveckling genom digital teknik. Samarbetet med Industryhack syftar till att föra samman traditionella industrier och innovativa startups för att driva på den digitala transformationen.

06.09.2017

Sime Next Entrepreneur Camp
Partnerships

Den 26 juni drog Sime Next Entrepreneur Camp igång för andra året. Ett veckoläger där barn och unga mellan 14–18 år har fått chansen att inspireras och lära sig mer om att driva företag i en digital värld. I det kreativa företagshuset Epicenter Stockholm samarbetade deltagarna med innovativa företag, och fick känna på hur det är att vara en entreprenör.

30.06.2017

Breaking Barriers
Stories

Samsung försöker ständigt hitta nya innovativa sätt att bidra till en positiv samhällsutveckling. Under våren har vi initierat ett projekt tillsammans med forskningsinstitutet RISE Interactive där vi undersöker hur digitala verktyg kan öka ungas samhällsinflytande.

29.06.2017

Ny teknik gör det möjligt för fler att läsa
Social Innovation

Tack vare moderna hjälpmedel som till exempel uppläsningsfunktion i telefoner, kan synskadade idag läsa tidningar och hålla kontakten med vänner i till exempel sociala medier. Men för många representerar den traditionella punktskriften något större. Känslan av att få läsa själv.

12.06.2017

VR och AR ger tryggare bostadsköp
Smart Living

Att köpa en bostad är en av livets allra största affärer. Därför är det viktigt att man kan bilda sig en trygg och realistisk uppfattning om det nya boendet, speciellt om huset inte ens har börjat byggas. VR (virtuell verklighet) och AR (förstärkt verklighet) från det svenska 3D-företaget wec360° ger den tryggheten.

11.06.2017

Morgondagens entreprenörer samlades på Cirkus
Partnerships

Att inspirera ungdomar till att bli digitala entreprenörer är en investering för framtiden, då det är i nystartade företag som jobben skapas. För att lösa de gemensamma utmaningar vi står inför och fortsätta att bygga ett hållbart samhälle så kommer kreativitet och problemlösning att spela en än viktigare roll.

24.05.2017

Glada miner på universitetet i Ålborg
Partnerships

Samsung har ständigt strävat efter att utveckla produkter och tjänster som kan föra mänskligheten framåt och användas för att bygga ett bättre och mer inkluderande samhälle. Därför har det alltid varit naturligt att satsa på ungdomar och nästa generations innovatörer.

16.05.2017

Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, genomförs varje år ”Women in Tech”. En dag som verkar för att uppmärksamma kvinnor inom teknikbranschen och för att inspirera kvinnor att välja den spännande industri som formar framtidens samhällen.
Partnerships

Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, genomförs varje år ”Women in Tech”. En dag som verkar för att uppmärksamma kvinnor inom teknikbranschen och för att inspirera kvinnor att välja den spännande industri som formar framtidens samhällen. Samsung är partner till Women in Tech som en del i arbetet med att verka för digital inkludering, där mångfald och att bidra till teknisk utveckling som gynnar alla i samhället är ett viktigt område.

08.03.2017

Visionär, Finland, Framtiden, Hälsa, app, Vertical, Innovation, Innovator, Samsung, Norden,
Partnerships

Bakom varje framgångssaga står ofta en eller flera visionära nyckelpersoner. Människorna som såg möjligheter där andra såg svårigheter. Månadens innovatör Kenneth Salonius, Head of Operations och en av grundarna av startup-acceleratorn Vertical, är just en sådan.

07.03.2017

Vinter, fall, äldre, Hälsa, Vårdomsorg, Vertical, Fallolyckor, smartklocka, smartwatch, fallskador, wearables, Gear S3
Smart Living

För många äldre är fallolyckor ett ständigt orosmoln. Framförallt på vinterhalvåret då blöta löv, is och snö snabbt kan göra vägar och trottoarer förrädiskt hala.

20.02.2017

Welt, Entrim 4D, SGNL,C-labs, Kickstarter, Prinker, MOPIC, Creative Lab, Start-up, Gear VR, Samsung, Innovation
Smart Living

Att bryta barriärer, föra människor närmare varandra och bidra till samhällsutvecklingen genom tekniska framsteg ligger i Samsungs DNA. Det är ett arbete som pågår varje dag under hela året, varje år.

15.02.2017

ny teknik, startup, vård, hälsa, omsorg, life science, health, digitalisering, sjuk, sjukdomar, enklare, medicinteknik, h2, Samsung, Innovation, Sverige,
Partnerships

“Många av framtidens mest spännande lösningar inom vård, hälsa och omsorg kommer att uppstå där små och stora bolag kan mötas och hjälpa varandra.” Orden kommer från Ola Cornelius, entreprenör och VD på Nerve AB, ett företag som använder teknologi för att hjälpa personer med kronisk sjukdom att må bättre.

16.12.2016

Digital transformation kräver nya samarbeten - Samsung satsar på startups i Norden
Partnerships

Samsung anser att teknologi har stor potential att förbättra människors liv och vardag. Det kan vara en positiv kraft i världen.

22.09.2016