Under inspelning med 2 x zoom fungerar ibland inte autofokus när fokus flyttas mellan föremål på långa avstånd och föremål på nära avstånd. Vad beror det på?

Last Update date : 2017.09.18

Det här kan tyvärr inträffa.
Vanligtvis behöver kameran några sekunder för att få fokus på objekt.
Om du flyttar kameran till objekt på annat avstånd innan fokus på det aktuella objektet ännu inte ställts in och ingen stor förändring i sceneriet sker, kan kameran fortfarande hålla kvar fokuset på föregående objekt.
Under förhållanden som detta kan du fokusera på vad du vill genom att manuellt peka på skärmen

Hjälp oss att bli bättre!

Q1. Hjälpte innehållet dig?

Q2. Hur nöjd är du med guidens innehåll?

Q3. Berätta vad som var bra respektive dåligt med denna gudie och hur kan vi göra den tydligare!

Behöver du ytterliggare hjälp, kontakta gärna vår support via ikonerna nedan

Behöver du service? Serviceställen

Dela detta objekt

Stäng delapopup

Tack!

Tack för att tagit dig tiden att besvara frågorna.

ok