Vad är grundprincipen för ögonigenkänning?

Last Update date : 2017.09.18

• Om du använder dina iris som skärmlåsningsmetod kan iris inte användas för att låsa upp skärmen när du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp skärmen med ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord som du anger när du registrerar iris.
Var försiktig så att du inte glömmer ditt mönster, din PIN-kod eller ditt lösenord.

• Om dina iris inte känns igen, lås upp enheten med mönstret, PIN-koden eller lösenordet som du angav när du registrerade iris och registrera sedan dina iris igen. Om du glömt ditt mönster, PIN-kod eller lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den. Samsung ansvarar inte för förlust av data eller olägenheter som orsakats av glömda upplåsningskoder.

Hjälp oss att bli bättre!

Q1. Hjälpte innehållet dig?

Q2. Hur nöjd är du med guidens innehåll?

Q3. Berätta vad som var bra respektive dåligt med denna gudie och hur kan vi göra den tydligare!

Behöver du ytterliggare hjälp, kontakta gärna vår support via ikonerna nedan

Behöver du service? Serviceställen

Dela detta objekt

Stäng delapopup

Tack!

Tack för att tagit dig tiden att besvara frågorna.

ok