Hur tar jag porträtt med hjälp av Live focus-funktionen?

Last Update date : 2017.10.05

Live focus-funktionen gör att kameran kan fånga huvudmotivet och bakgrunden separat så att du kan få ett skarpt huvudmotiv och bakgrundsoskärpa.
Justera bakgrundsskärpaffekten på förhandsgranskningsskärmen och ta ett foto som lyfter fram motivet.
För den här funktionen rekommenderar vi att du placerar motivet cirka 1,2 m från kameralinsen.
Placera motivet som du vill lägga fokus på nära enheten. Använd den här funktionen på platser där det finns tillräckligt med ljus.
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i AUTO-läget.

1.På listan Apps trycker du på Camera.
2.På förhandsgranskningsskärmen trycker du på LIVE FOCUS för att använda funktionen Live focus.
3. Fokusera på ett visst motiv genom att dra reglaget för bakgrundsoskärpa åt vänster eller höger för att justera oskärpenivån.
4. Tryck på kameraikonen för att ta ett foto. 1 

 

Du kan även redigera bakgrundsoskärpan för ett foto som tagits med funktionen Live focus i Galleriet.

5. Välj ett foto som tagits med Live focus-funktionen och tryck på ADJUST BACKGROUND BLUR.
6. Dra oskärpereglaget åt vänster eller höger för att justera oskärpenivån och spara sedan fotot.
Om du vill spara det redigerade fotot som en annan fil trycker du på SAVE AS NEW FILE.

 

2 

Hjälp oss att bli bättre!

Q1. Hjälpte innehållet dig?

Q2. Hur nöjd är du med guidens innehåll?

Q3. Berätta vad som var bra respektive dåligt med denna gudie och hur kan vi göra den tydligare!

Behöver du ytterliggare hjälp, kontakta gärna vår support via ikonerna nedan

Behöver du service? Serviceställen

Dela detta objekt

Stäng delapopup

Tack!

Tack för att tagit dig tiden att besvara frågorna.

ok