Hur tar jag porträttbilder med Livefokusfunktionen?

Last Update date : 2018.02.28

Livefokusfunktionen gör det möjligt för kameran att fånga bildobjektet och bakgrunden separat så att du kan få foton som placerar fokus på objektet men bakgrunden ur fokus. Du kan justera bakgrundsoskärpefunktionen i sökaren när du ska ta bilden och i efterhand.


Funktionen rekommenderas när du har 0,3 till 1 meter till fotoobjektet.
Se till att ditt fotoobjekt är nära enheten. Fumnktionen kräver också en plats med tillräckligt ljus.
Notera: Funktionen kan bara användas i selfieläge.


1.Från applistan, tryck på Kamera.
2.På förhandsgranskningsskärmen, tryck på lil för att byta till frontkameraläge för selfies.

3.Tryck på Livefokus
4. Fokusera på fotoobjetet genom att dra slidern åt höger eller vänster för att justera bakgrundsoskärpenivån.
5. Tryck på kameraikonen för att ta ett foto.

 

cam  

 

 You can also edit the background blur level of a photo taken with the Live focus feature in Gallery.

6. Select a photo taken with the Live focus feature and tap ADJUST BACKGROUND BLUR.
7. Drag the background blur adjustment bar to the left or right to adjust the blur level, and then tap to save photo.

Hjälp oss att bli bättre!

Q1. Hjälpte innehållet dig?

Q2. Hur nöjd är du med guidens innehåll?

Q3. Berätta vad som var bra respektive dåligt med denna gudie och hur kan vi göra den tydligare!

Behöver du ytterliggare hjälp, kontakta gärna vår support via ikonerna nedan

Behöver du service? Serviceställen

Dela detta objekt

Stäng delapopup

Tack!

Tack för att tagit dig tiden att besvara frågorna.

ok