Gå vidare till innehåll


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Huvudbilden visar en programvaruuppdatering via "Firmware over the Air" eller FOTA som finns tillgängligt i 3G- och 4G-datanätverk och Wi-Fi-nätverk.

FOTA
(Firmware Over The Air)

Du kan uppdatera mobilens programvara trådlöst
(Over The Air) utan att behöva ansluta till en dator
Fungerar i datanät (3G/4G) och trådlösa Wi-Fi-nätverk
(Om datanät används kan kostnader för datatrafik
tillkomma)

Gör så här

Program > Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering > Sök uppdatering

Tips

Kontrollera systemkraven innan du uppgraderar mobilen via FOTA

  • - Stabil uppkoppling (3G/4G eller Wi-Fi)
  • - Tillräcklig batterikapacitet (över 50 %)
  • - Tillräckligt lagringsutrymme (minst 100 MB på USB-lagringen)
  • - Ta inte ut batteriet under uppgraderingen
  • - Ingen "rootad" mobil