KIES SNABBGUIDE

Kies Tutorial visar dig hur du använder de olika typer av innehåll som finns i enheter och datorer via Kies.

Klicka på menyn till vänster om du vill veta mer.

Synkronisera kontakter och schema

Synkronisera kontakter och schema

Kontakter, Schema och Anteckning kan synkroniseras samtidigt med Outlook.

 • 1. Anslut din mobiltelefon till en dator via en USB-kabel.
 • 2. Ansluten
 • 3. Kontakter och schema synkroniseras med Outlook.
 • 4. Klicka på fliken [Sync].
 • 5. Vänligen välj Outlook.
 • 6. Vänligen klicka på knappen [Sync].
 • 7. Synkronisering pågår…
 • 8. Slutförd
 • 9. Kontrollera synkroniserade kontakter.
 • 10. I Outlook kan du kontrollera kontakter och scheman som synkroniserats med din mobiltelefon.
Synkronisera musik, bilder och video

Synkronisera musik, bilder och video

Musik, bilder och video som lagrats på datorn kan sparas på enheten via synkronisering.

 • 1. Klicka på fliken [Sync].
 • 2. Bocka för [Sync music]
 • 3. Välj den spellista som skall synkroniseras.
 • 4. Klicka på knappen [Sync].
 • 5. Synkronisering pågår…
 • 6. Slutförd
 • 7. Kontrollera synkroniserade filer.
Uppgradering av inbyggd programvara (firmware)

Uppgradering av inbyggd programvara (firmware)

Du kan enkelt kontrollera och uppgradera den senaste firmwareversionen I den anslutna enheten.

 • 1. Anslut din mobiltelefon till en dator via en USB-kabel.
 • 2. Ansluten
 • 3. Kontrollera den senaste firmwareinformationen.
 • 4. Klicka på knappen [Firmware upgrade].
 • 5. Se till att först spara eller säkerhetskopiera viktiga data till en dator.
 • 6. Laddar ner från servern…
 • 7. Uppgradering pågår…
 • 8. Slutförd
 • 9. Klicka på knappen [OK],
 • 10. Kontrollera att firmwaren har uppgraderats till den senaste versionen.
Lägg till nya kontakter

Lägg till nya kontakter

Du kan kontrollera vilka kontakter som finns på enheten samt på ett praktiskt sätt lägga till nya.

 • 1. Klicka på [contacts].
 • 2. Klicka på knappen [New contact].
 • 3. Ange kontaktinformationen.
 • 4. Klicka på knappen [OK].
 • 5. Klicka på knappen [Save to device] för att spara kontakten.
 • 6. Slutfört
 • 7. Du kan redigera eller radera kontakter på enheten.
 • 8. Välj den kontakt som skall redigeras.
 • 9. Klicka på knappen [Edit].
 • 10. Redigera vald kontakt.
 • 11. Klicka på knappen [OK].
 • 12. Klicka på knappen [Save to device] för att spara kontakten.
 • 13. Slutfört
Säkerhetskopiera & återställa mobiltelefondata

Säkerhetskopiera & återställa mobiltelefondata

Du kan på ett säkert sätt säkerhetskopiera innehåll lagrat på mobiltelefonen till datorn.

Stöds enbart av vissa enheter.

 • 1. Klicka på fliken [Backup/Restore].
 • 2. Du kan på ett säkert sätt lagra data på enheten med hjälp av backupfunktionen.
 • 3. Välj de objekt du vill säkerhetskopiera.
 • 4. Klicka på knappen [Backup].
 • 5. Säkerhetskopiering pågår…
 • 6. Klicka på knappen [Complete].
 • 7. Data som säkerhetskopierats kan återställas till enheten.
 • 8. Klicka på knappen [Restore].
 • 9. Välj den säkerhetskopierade filen.
 • 10. Klicka på knappen [Next].
 • 11. Klicka på knappen [Start restore].
 • 12. Återställning pågår…
 • 13. Klicka på knappen [Complete].
Köpa applikationer

Köpa applikationer

Du kan köpa ett stort antal olika applikationer från Samsung Apps och ladda ner dem direkt till din telefon.

Stödda enheter: bada, Windows Mobile (upp till version 6.5)

 • 1. Klicka på [Samsung Apps].
 • 2. Klicka på [Sign In].
 • 3. Klicka på den applikation du vill ladda ner.
 • 4. Klicka på knappen [Get].
 • 5. Laddar ner…
 • 6. Slutfört
 • 7. Det installeras automatiskt efter det att nedladdningen slutförts.
 • 8. Kontrollera nedladdad applikation.
 • 9. Samsung Apps kan komma att tillhandahålla olika tjänster beroende på enhet och land.
Skapa musikspellista

Skapa musikspellista

Lägg till musik lagrad på din dator i Kies-biblioteket, så kan du skapa egna spellistor som du kan lyssna på.

 • 1. Klicka på [Music] i bibilioteket.
 • 2. Klicka på knappen [Add music].
 • 3. Välj den musikfil du vill lägga till och klicka sedan på knappen [Open].
 • 4. Laddar…
 • 5. Slutfört
 • 6. Högerklicka för att lägga till en spellista.
 • 7. Drag och släpp filer till den nya spellistan.
 • 8. Kontrollera att musiken lagts till.
 • 9. Genom Kies kan du importera iTunes-spellistor och hantera dessa.
 • 10. Klicka på [File].
 • 11. Klicka på [Import iTunes playlist to Library].
 • 12. Laddar…
 • 13. Slutfört
 • 14. Kontrollera den skapade spellistan.
Prenumerera på Podcast

Prenumerera på Podcast

Du kan lägga till URL:ar för Podcastprenumerationer och avnjuta dessas innehåll på Kies och olika enheter.

 • 1. Klicka på [Podcast].
 • 2. Klicka på knappen [Add podcast].
 • 3. Ange URL:en till den Podcast som du vill prenumerera på.
 • 4. Klicka på knappen [Next].
 • 5. Klicka på knappen [OK].
 • 6. Laddar ner…
 • 7. Slutfört
 • 8. Dubbelklicka på den Podcast som lagts till.
 • 9. Du kan enkelt avnjuta nedladdade avsnitt när du har överfört dem till enheten.
 • 10. Drag och släpp podcasten för att överföra den till enheten.
 • 11. Överför…
 • 12. Slutfört.
Spara tagen bild / video

Spara tagen bild / video

Bilder och video som tagits med telefonen kan lagras på din dator.

 • 1. Kontrollera bilder och videos på din enhet.
 • 2. Välj de filer du vill spara till datorn.
 • 3. Klicka på knappen [Save to PC].
 • 4. Välj den mapp du vill spara till.
 • 5. Klicka på knappen [OK].
 • 6. Överför…
 • 7. Slutfört
 • 8. Bilder och video som tagits med telefonen kan också lagras på din dator med hjälp av [Export].
 • 9. Klicka på fliken [Import/Export].
 • 10. Klicka på knappen [Export to PC].
 • 11. Välj den mapp du vill spara till.
 • 12. Klicka på knappen [OK].
 • 13. Överför…
 • 14. Slutfört
Överföra kontakter till en ny mobiltelefon

Överföra kontakter till en ny mobiltelefon

Anslut två telefoner för att överföra kontakter direkt till den nya telefonen.

 • 1. Anslut den nya mobiltelefonen.
 • 2. Ansluten
 • 3. Klicka på fliken [Import/Export].
 • 4. Överför kontakter genom att klicka på [Transfer to another Device].
 • 5. Överför data till ny mobiltelefon…
 • 6. Slutfört
 • 7. Kontrollera överförda kontakter.
 • 8. Du kan överföra multimediafiler genom att dra och släppa.
 • 9. Välj de filer du vill överföra.
 • 10. Drag och släpp.
 • 11. Kontrollera överförda filer.