R01 R0101 sec 07032200 RE-C21VW
 • RE-C21VW 1 화이트 앞면RE-C21VWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C21VW_001_silver_white?$L1-Gallery$sec_RE-C21VW_001_silver_white30002000370370#ffffff148224
 • RE-C21VW 2 화이트 앞면 왼쪽 45도RE-C21VWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C21VW_002_silver_white?$L1-Gallery$sec_RE-C21VW_002_silver_white30002000370370#ffffff2753372
 • RE-C21VW 3 화이트 앞면 문 열림RE-C21VWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C21VW_003_silver_white?$L1-Gallery$sec_RE-C21VW_003_silver_white30002000370370#ffffff2753376
 • RE-C21VW 4 화이트 앞면 조작부 확대RE-C21VWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C21VW_004_silver_white?$L1-Gallery$sec_RE-C21VW_004_silver_white30002000370370#ffffff2753380
#ffffff화이트
RE-C21VW 화이트 앞면

맛있는 조리를 더욱 편리하게
삼성 세라믹 전자레인지

세라믹 인사이드(Ceramic Inside)
스크래치 걱정 없는 항균 세라믹
세균 번식 걱정이 없는 항균 세라믹
3면입체 TDS가열

제품 특징

전체보기

기본사양

항균세라믹 코팅조리실

 • O

조작방식

 • TACT CONTROL

색상

 • 화이트

용량

 • 21L

무게

 • NET: 11.5KG, GROSS: 13.0KG

크기(가로x높이x깊이)

 • 489x275x361

부가기능

탈취

 • O

스팀

 • -

절전

 • O

잠금

 • O

알람

 • O
기본사양
항균세라믹 코팅조리실
조작방식
색상
용량
무게
크기(가로x높이x깊이)
부가기능
탈취
스팀
절전
잠금
알람