R01 R0101 sec 07032000 RE-C23TXA
 • RE-C23TXA 1 스테인레스 앞면RE-C23TXAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C23TXA_001_Front_silver?$L1-Gallery$sec_RE-C23TXA_001_Front_silver30002000370370#dbdbdb19732631
 • RE-C23TXA 2 스테인레스 앞면 위 10도RE-C23TXAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C23TXA_002_Front-Over_silver?$L1-Gallery$sec_RE-C23TXA_002_Front-Over_silver30002000370370#dbdbdb19732640
 • RE-C23TXA 3 스테인레스 앞면 문열림RE-C23TXAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C23TXA_003_Front-Open_silver?$L1-Gallery$sec_RE-C23TXA_003_Front-Open_silver30002000370370#dbdbdb19732649
 • RE-C23TXA 4 스테인레스 앞면 왼쪽 30도RE-C23TXAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C23TXA_004_Acceleration-Angle_silver?$L1-Gallery$sec_RE-C23TXA_004_Acceleration-Angle_silver30002000370370#dbdbdb19732658
 • RE-C23TXA 5 스테인레스 앞면 왼쪽 30도 문 살짝 열림RE-C23TXAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C23TXA_005_Right-Open_silver?$L1-Gallery$sec_RE-C23TXA_005_Right-Open_silver30002000370370#dbdbdb19732668
 • RE-C23TXA 6 스테인레스 앞면 조작 버튼 확대RE-C23TXAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C23TXA_006_Control-Panel_silver?$L1-Gallery$sec_RE-C23TXA_006_Control-Panel_silver30002000370370#dbdbdb19732677
 • RE-C23TXA 7 스테인레스 앞면 오른쪽 30도RE-C23TXAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C23TXA_007_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$sec_RE-C23TXA_007_Left-Angle_silver30002000370370#dbdbdb19732686
 • RE-C23TXA 8 스팀쿠커 확대RE-C23TXAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RE-C23TXA_008_Cooker_silver?$L1-Gallery$sec_RE-C23TXA_008_Cooker_silver30002000370370#dbdbdb19732695
#dbdbdb실버
RE-C23TXA 스테인레스 앞면

스팀으로 더 강력해진
삼성 세라믹 전자레인지

세라믹 인사이드(Ceramic Inside)
스크래치 걱정 없는 항균 세라믹
세균 번식 걱정이 없는 항균 세라믹
3면입체 TDS가열

제품 특징

전체보기

기본사양

 • 기본사양: 항균세라믹 코팅조리실
 • 조작방식: TACT CONTROL
 • 색상: 스테인레스
 • 용량: 0.8 (23) Liter
 • 크기 (가로x높이x깊이): 489 x 275 x 339 mm

부가기능

 • 탈취
 • 스팀
 • 절전
 • 잠금
 • 알람

조리방식

 • 자동조리: 1.계란찜 / 2.라면 / 3.감자삶기
 • 수동조리
 • 해동: 쾌속해동 (200 - 1,500 g)

성능

 • 정격전압: 220 V / 60 Hz
 • 소비전력: 1,100 Watts
 • 출력: 700 Watts
기본사양
항균세라믹 코팅조리실
조작방식
색상
용량
크기(가로x높이x깊이)
조리방식
자동조리
수동조리
해동
부가기능
탈취
스팀
절전
잠금
알람
성능
정격전압
소비전력
출력