R01 R0101 sec 07011300 RS803GHMEWZ
 • RS803GHMEWZ 1 화이트 앞면RS803GHMEWZPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RS803GHMEWZ_001_Front_silver?$L1-Gallery$sec_RS803GHMEWZ_001_Front_silver30002000370370#ffffff29810130
 • RS803GHMEWZ 2 화이트 앞면 양쪽문 열림 내용물 없음RS803GHMEWZPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RS803GHMEWZ_011_White_silver?$L1-Gallery$sec_RS803GHMEWZ_011_White_silver30002000370370#ffffff29810141
 • RS803GHMEWZ 3 화이트 앞면 양쪽문 열림 내용물 있음RS803GHMEWZPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RS803GHMEWZ_012_White_silver?$L1-Gallery$sec_RS803GHMEWZ_012_White_silver30002000370370#ffffff29810148
 • RS803GHMEWZ 4 화이트 앞면 왼쪽 30도RS803GHMEWZPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RS803GHMEWZ_004_Acceleration-Angle_silver?$L1-Gallery$sec_RS803GHMEWZ_004_Acceleration-Angle_silver30002000370370#ffffff29810156
 • RS803GHMEWZ 5 화이트 앞면 오른쪽 30도RS803GHMEWZPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_RS803GHMEWZ_005_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$sec_RS803GHMEWZ_005_Left-Angle_silver30002000370370#ffffff29810166
#ffffff화이트
RS803GHMEWZ 화이트 앞면

삼성 지펠 퍼니처스타일

주방가구와 조화를 이루는 가구 느낌의 삼성 지펠 퍼니처스타일
세계 최고 수준을 자랑하는 디지털 인버터S

제품 특징

전체보기

규격

 • 크기 (가로x높이x깊이): 912 x 1,779 x 904 mm

기본사양

 • 냉각방식: 더블냉각
 • 컴프레서: 디지털 인버터S
 • 소비전력: 31.7 kWh/월
 • 소비효율등급: 2 등급

외관사양

 • 디스플레이: Ice Blue LED
 • 냉장실: 2단 빅홈바

용량

 • 전체: 806 Liter
 • 냉동실: 302 Liter
 • 냉장실: 504 Liter

색상

 • 패턴 : 펄 화이트

내부사양

 • 고내등 (냉장실): Top LED 라이팅
 • 고내등 (냉동실): Top LED 라이팅
 • 급속냉동 : 냉동실
 • 서랍수 (냉동실): 2 개
 • 서랍수 (냉장실): 2 개
규격
크기(가로x높이x깊이)
용량
전체
냉동실
냉장실
기본사양
냉각방식
컴프레셔
소비전력
소비효율등급
색상
외관사양
디스플레이
냉장실
내부사양
고내등
냉장실
냉동실
냉동실
급속냉동
서랍수
냉장실
서랍수