R01 R0101 sec 08031800 VC332LHTRNAN
 • VC332LHTRNAN 1 그린 본체 세움VC332LHTRNANPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC332LHTRNAN_002_Front_green?$L1-Gallery$sec_VC332LHTRNAN_002_Front_green30002000370370#cce31732879394
 • VC332LHTRNAN 2 그린 윗면 세움VC332LHTRNANPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC332LHTRNAN_001_Front-Angle-with-Brush_green?$L1-Gallery$sec_VC332LHTRNAN_001_Front-Angle-with-Brush_green30002000370370#cce31732879384
 • VC332LHTRNAN 3 그린 앞면 위45도 본체VC332LHTRNANPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC332LHTRNAN_003_Top-Angle_green?$L1-Gallery$sec_VC332LHTRNAN_003_Top-Angle_green30002000370370#cce31732879402
 • VC332LHTRNAN 4 그린 앞면 오른쪽45도 위15도 본체VC332LHTRNANPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC332LHTRNAN_005_Left-45-Angle_green?$L1-Gallery$sec_VC332LHTRNAN_005_Left-45-Angle_green30002000370370#cce31732879420
 • VC332LHTRNAN 5 그린 앞면 오른쪽45도 위15도 본체 먼지통 분리VC332LHTRNANPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC332LHTRNAN_004_Left-45-Angle_green?$L1-Gallery$sec_VC332LHTRNAN_004_Left-45-Angle_green30002000370370#cce31732879411
 • VC332LHTRNAN 6 그린 왼쪽90도 본체VC332LHTRNANPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC332LHTRNAN_006_Side_green?$L1-Gallery$sec_VC332LHTRNAN_006_Side_green30002000370370#cce31732879428
 • VC332LHTRNAN 7 그린 뒷면 왼쪽45도 위45도 본체VC332LHTRNANPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC332LHTRNAN_007_Dynamic_green?$L1-Gallery$sec_VC332LHTRNAN_007_Dynamic_green30002000370370#cce31732879565
#cce317그린
VC332LHTRNAN 그린 본체 세움

강력한 바닥청소,
이불청소가 가능한
삼성 진공 청소기

트윈챔버
엠보싱필터
스텔스 브러시
침구싹싹 브러시

제품 특징

전체보기

먼지통

집진 타입

 • Bagless(트윈챔버)

먼지용량

 • 1.5 ℓ

성능

에너지 소비효율

 • 3등급

소비 전력

 • 1200 W

소음

 • 61 dBA

액세서리

액세서리 1

 • 솔흡입구

액세서리 2

 • 틈새흡입구

필터

모터 보호 필터

 • 있음

배기 필터

 • 헤파시스템

기본 사양

포인트 색상

 • 애플메탈그린

파워 조절

 • Handle Control(Slide)

소프트 휠

 • 있음

브러시

메인 브러시 1

 • 스텔스 브러시

추가 브러시 1

 • 침구싹싹 브러시

편의기능

코드 자동감기

 • 있음

필터 점검

 • 있음
먼지통
집진 타입
먼지용량
기본 사양
포인트 색상
파워 조절
소프트 휠
성능
에너지 소비효율
소비 전력
소음
브러시
메인 브러시 1
추가 브러시 1
액세서리
액세서리 1
액세서리 2
편의기능
코드 자동감기
필터 점검
필터
모터 보호 필터
배기 필터