Zaposlovanje in skupnost

Zaposlovanje in
skupnost

Družba Samsung zaposlenim in lokalnim prebivalcem daje sredstva za doseganje njihovih ciljev in izboljševanje njihove skupnosti.

Prinaša pomenljive zaposlitvene
priložnosti več ljudem

Družba Samsung v vlogi delodajalca, ki zagotavlja enake možnost, pripomore k temu, da več ljudi izpolni svoje sanje s pomenljivimi zaposlitvenimi priložnostmi.

Investiramo v lokalne skupnosti

Družba Samsung je s svojim notranjim in mednarodnim dosegom predana temu, da ostane ugledna družba in da prispeva k razvoju skupnosti, v kateri deluje.

Prizadevamo si za skupne strategije rasti

Družba Samsung je pri vzajemno koristnih inovacijah zmeraj odprta za sodelovanje z vsakomer.


* Videoposnetki so na voljo samo v angleškem jeziku.