Zavzemamo se za

Promoviranje osnovnega izobraževanja za boj proti družbeni neenakosti

Družba Samsung že od leta 2005 gradi šole v podeželskih in oddaljenih kitajskih vaseh. Projekt vključuje tri faze: med letoma 2005 in 2007 je bilo zgrajenih 45 šol in še 55 šol med letoma 2008 ter 2010.