Zavzemamo se za

Presegamo ovire s Samsung Academy v Carigradu

Za več informacij o regionalnih programih družbe Samsung izberite med naslednjimi kategorijami.

Izobraževanje
Izobraževanje
Okolje

Družba Samsung ohranja prakso okoljske odgovornosti v vsem svojem poslovanju v dobro globalne skupnosti.

Okolje
Zdravje in
medicina

Družba Samsung se želi potrebe po povečanju pričakovane življenjske dobe lotiti s konvergenco tehnologije IT.

Zdravje in medicina

* Videoposnetki so na voljo samo v angleškem jeziku.