Partnerji

Iščemo potencialne dobavitelje za skupno usmerjanje prihodnosti z družbo Samsung Electronics


Družba Samsung Electronics kot globalno vodilna družba v digitalni tehnologiji napreduje v novo dobo razvoja izdelkov, poslovne kulture in prispevanja družbi. Razumemo, kako pomembno je zgraditi odnose in pridobiti popolno podporo prvorazrednih dobavitelje, da lahko dosežemo svoje cilje.

Samsung Electronics išče potencialne vrhunske partnerje z inovativnimi in posebnimi tehnologijami za sodelovanje in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. Skupaj z dobavitelji si bomo prizadevali k skupnemu cilju: biti najboljši na svetu.

Kliknite tukaj , če si želite postati partner družbe Samsung Electronics.
Skupaj bomo ustvarili prihodnost digitalnih doživetij.
*Besedilo je v angleškem jeziku

Listina o nakupni etiki

Kupci družbe Samsung Electronics se zavedamo in sprejemamo svojo ključno vlogo pri izboljševanju vrednost za naše stranke.

Pri tem pomembnem prizadevanju bomo vse posle s svojimi dobavitelji sklepali pošteno in z integriteto, za skupno rast in blaginjo. Razumemo in spoštujemo tudi zakonodajo, predpise in kodekse, ki urejajo naša poslovna področja.

Diagram prikazuje vrednote odprtosti, poštenosti in načela obojestranskega dobitka v filozofiji dobave družbe Samsung.

Nakupni simbol

Družba Samsung Electronics bo skupaj z dobavitelji sodelovala pri doseganju svetovnega vrha na podlagi ideologije obojestranskega dobitka za soobstoj in skupno blaginjo družbe Samsung Electronics in naših cenjenih dobaviteljev.

Nakupni simbol Samsung – »With Wish Will«