Zelenšie Životné prostredie so spoločnosťou Samsung Životné prostredie

V spoločnosti Samsung veríme, že sme zodpovední za podnikanie spôsobom, ktorý obohacuje našu planétu.

To je dôvod, prečo na celom svete organizujeme množstvo aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. Sme lídrom v oblasti poskytovania inovatívnych produktov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Naším záväzkom je starať sa o naše produkty počas celého ich životného cyklu.

Všetky naše aktivity sú zamerané na zelenšie riadenie, produkty, procesy, pracoviská a komunity. Naša politika riadenia zameraná na ochranu životného prostredia určuje a podporuje neustále vylepšovanie zelenšieho prostredia v rámci všetkých našich podnikateľských aktivít vrátane dizajnu produktov, procesu výrobu a prevádzky na pracoviskách.

Štruktúra ekologického riadenia

Graf zobrazujúci strednodobý plán ochrany životného prostredia spoločnosti Samsung do roku 2013

Čo je PlanetFirst?

PlanetFirst PlanetFirst je záväzok, štýl myslenia a elementárny prístup. O jeho mimoriadnej dôležitosti je spoločnosť Samsung presvedčená najmä s ohľadom na skutočnosť, že zákazníci sa snažia dosahovať rovnováhu medzi ich túžbou po špičkových technológiách a ekologickejším životným štýlom.

Iniciatíva PlanetFirst znamená, že pri práci, vývoji, výrobe a návrhu inovatívnych produktov a riešení, ktoré inšpirujú a uspokojujú našich zákazníkov, vždy ako prvý zohľadňujeme vplyv našej činnosti na životné prostredie. Spoločnosť Samsung sa zaväzuje poskytovať vyššiu úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom svojich ekologických produktov, riešení a technológií, ktoré obohacujú životy našich zákazníkov, upevňujú naše spoločné hodnoty a sú ohľaduplné k planéte.

Ďalšie informácie o našich globálnych ekologických aktivitách nájdete na našej globálnej webovej lokalite zameranej na ochranu životného prostredia.
Vedenie